خانواده برای تربیت تشکیل میشه، تربیت زن، مرد و فرزند در خانواده هر سه به کمال میرسند و بدون خانواده حتی همان زن ومردی که هر چه فرهیخته، باکمال، باتقوا ،عالم و دانشمند باشند اگر تشکیل خانواده ندهند، یک نوع خامی تا آخر عمر در آن ها باقی میمونه.

در خانواده کمال هایی نصیب زن و مرد میشه که در خارج از خانواده به آن کمال نخواهند رسید و ابعادی از وجود انسان رشد میکنه که فقط در خانواده شکوفا میشه.

و اگر گرایش های جنسی که یکی از نیازهای اصلی در تشکیل خانواده است، تمام هدف قرار گیرد و در موضوع تشکیل خانواده تنها ارضای این نیاز منظور باشد، اصالت خانواده متزلزل میشه و ارزش های والای انسانی و معنوی که بسیار استوار و ماندنی تره، فراموش میشه.

تشکیل خانواده، تنها با چنین هدفی، ناپایدار و زود گذره و روابط میان زن و شوهر، مادی، شهوی و بی اصالت خواهد گشت.

اگر روابط خانوادگی تنها بر پایه مسائل جنسی بنا بشه، موضوع فرزندان و بقای نسل نیز دچار مخاطره میشه.

آثار تشکیل خانواده

ازدواج برای خدا

النبی«ص»: مَن نَکَحَ لِلهِ و أنکَحَ لِلهِ، استَحقَّ وِلایة اللهِ.[۱]

پیامبر«ص»: هرکس برای خدا همسر بگیرد و برای خدا دیگران را همسر بدهد، شایسته دوستی خداست.

حفظ دین و عقیده

النبی«ص»: فیما رواهُ الاِمام الصّادق«ع»: مَن تَزَوَّجَ أحرَزَ نِصفَ دینِه… .[۲]

پیامبر«ص»: به روایت امام صادق«ع»: هر کس ازدواج کند، نیمی از دین خود را حفظ کرده است…

النبی«ص»: ما مِن شابٍّ تَزَوَّجَ فی حداثةِ سنِّه اِلّا عَجَّ شَیطانهُ: یا وَیله! یا وَیله! عَصَم مِنّی ثلثَی دینه؛ فَلیَتَّقِ اللهَ العبدُ فی الثُّلثِ الباقی.[۳]

پیامبر«ص»: هر جوانی در نوجوانی زن بگیرد، شیطان او فریاد بر می آورد:«ای وای، ای وای، دو سوم دینش را از دستبرد من دور داشت.» پس باید بنده خدا (پس از ازدواج)، با کمک تقوی، یک سوم باقیمانده دین خود را حفظ کند.

تشکیل خانواده، ره آوردهای فراوانی داره. نخستین و مهمترین آن، حفظ دین و ایمان جامعه است. روشنه که رعایت حریم ها و حرمت ها و پرهیز از قانون جنگل و تن دادن به بقای نسل و تداوم حیات جامعه بشری، نیاز به قانونمند شدن روابط جنسی داره.

این قانونمند شدن، از اهداف بزرگ اسلامه که انسان این نیاز خود را در چارچوب احکام و مقررات و قوانین برآورند و متعهدانه و مسئولانه در این پهنه گام گذارند و از هرزگی و فساد و بی انضباطی بپرهیزند.

در راستای تحقق چنین هدف ارزشمند، اسلام آموزش هایی داده و هدایت هایی عرضه کرده است.

رعایت این تعالیم و حرکت در راستای این ضوابط، بحث نزدیک شدن به معیارهای دین و تربیت دینی می باشد و مایه اوج گرایی روحی و ایمان انسانیه. ازدواج و تشکیل خانواده اگر در این جهت قرار گرفت، انسان را با تکلیف شناسی و مسئولیت پذیری الهی در خانواده آشنا میسازه و قانون گرایی و ضابطه پذیری را در آغاز زندگی و در جامعه کوچک خانواده به آدمی می آموزه.

این علت تأثیر ظاهری ازدواج در تکامل و حفظ دینه، ولی آثار باطنی این حرکت و اقدام انسانی، بر روح و روان زن و مرد باقی می ماند.

تأمین نیازهای جنسی و لذّت های حلال

النّبی«ص»: فیما رواهُ الاِمام الصّادق«ع» جُعِلَ قُرّةُ عَینی فی الصّلاة و لَذّتی فی النّساء.[۴]

پیامبر«ص»: به روایت امام صادق«ع»: نور چشم من نماز است و لذّت من در دنیا، استفاده حلال از زن است.

النّبی«ص»: خَیرُ نِسائِکُم، التّی اِذا دَخَلَت معَ زوجِها خَلعَت دِرعَ الحَیاء.[۵]

پیامبر«ص»: بهترین زنان کسی است که هرگاه نزد همسر خود آید (و با او خلوت کند)، جامه شرم از تن بیفکند(طنّازی و دلبربایی کند).

الامام علی«ع»: لِلمؤمنِ ثَلاثُ ساعاتٍ: فَساعةٌ… و ساعةٌ یُخَلّی بینَ نفسِه و بینَ لَذّتِها، فیما یَحِلُّ و یَجمُل. و لیسَ لِلعاقلِ أن یَکُونَ شاخِصاً الّا فی ثَلاثٍ: مَرمَّةٍ لمعاشٍ، أو خُطوَةٍ فی معادٍ، أو لذّةٍ فی غَیرِ مُحَرَّمٍ.[۶]

امام علی«ع»: اوقات مؤمن سه بخش داره: بخشی برای پرداختن به لذّتهایی که حلال و مناسب باشد. برای انسان خردمند، شایسته نیست جز اینکه در پی سه کار برود: رسیدگی به امور زندگی، برداشتن گامی برای آخرت، یا بهره گیری از لذّتهای مشروع.

دین اسلام، واقعگراست و حقایق زندگی انسان رو باور داره و به آنها بیش از خود انسانها می اندیشه. از آن جمله واقعیت ها، گرایش های جنسی و میل طبیعی و غریزی انسانه، که باید برآورده بشه. نادیده گرفتن این امیال، نادیده گرفتن بخشی از عینیت حیات انسانه.

با توجه به این اصل، در عین حال که اسلام لذت جویی رو هدف اصلی و تنها هدف ازدواج نمیدونه، ارضای آن را نیز ضروری و انسانی و اسلامی میدونه و با نگرشی اصولی آن را توجیه میکنه و سرکوبی و نادیده گرفتن غریزه رو ضد اخلاقی میشناسه.

سلامت جسم و آرامش روان

و مِن آیاتِه أن خَلقَ لکُم مِن أنفسِکُم أزواجاً لِتَسکُنوا اِلیها، وَجَعَلَ بیکنُم مودّةً و رَحمَةً، اِنّ فی ذلکَ لآیاتٍ لِقومٍ یَتفکَّرونَ.[۷]

از آیات خدا یکی این است که از نوع خودتان برای شما همسرانی آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید؛ میان زن و مرد دوستی و مهربانی افکند؛ بگمان در این امر برای اندیشه وران نشانه هایی است (از قدرت و حکمت الهی).

الامام علی«ع»: الاُنسُ فی ثَلاثٍة: الزَّوجةِ المُوافِقة…[۸]

امام علی«ع»: سه چیز موجب انس و آرامش انسان است… یکی همسر سازگار…

الامام«ع»: أنعمُ النّاس عَیشاً مَن مَنَحهُ اللهُ سُبحانه القَناعةَ، و اَصلَحَ لهُ زَوجَه.[۹]

امام علی«ع»: بهترین زندگی ها را مردمی دارند که خداوند به آنان قناعت (در زندگی) و همسران شایسته داده است.

تأثیرهای عمیق ازدواج در سلامت روح و جسم افراد، مورد قبول همه متخصصان است و اسلام از این تأثیر با تعبیرهای گوناگون، سخن گفته

در قرآن کریم تعبیر گویای:«لِتَسکُنوا اِلیها- تا در کنار همسران به آرامش برسید»، اشاره به همین آرامش عصبی و روانی است، که ره آورد تشکیل خانواده است. بخش بعدی این آیه:«جَعَلَ بَینکُم مَودةً و رَحمةً» نیز اشاره به اشباع عواطف و احساسات، در پرتو زندگی خانوادگی و انسانی است. در این باره، این تعبیر کلی در قرآن آمده است:«هُنَّ لباسٌ لکُم و انتُم لباسٌ لَهنَّ- آنان برای شما چون پوششند و شما برای آنان چون پوششید». تشبیه زن و مرد، به عنوان لباس برای یکدیگر، تعبیری بسیار بلیغ و حکیمانه است.

حفظ نسل

فَهَب لی مِن لَدُنکَ وَلیّاً، یَرثُنی وَ یَرِثُ مِن آل یَعقوبَ، و اجعَلهُ ربِّ رَضِیّاً یا زَکریّا اِنّا نُبشِّرُک بِغُلامٍ اسمُه یَحیی…[۱۰]

…(خداوندا!) از جانب خود برای من جانشینی قرار ده، که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد و او را، پسندیده گردان. ای زکریّا، ما تو را به پسری که نامش یحیی است مژده می دهیم…

النّبی«ص»: تَناکَحُوا، تَناسَلُوا، تَکثُروا، فأنّی اُباهی بِکُم الاُمَمَ یَوم القیامةِ وَلو بالسِّقطِ.[۱۱]

پیامبر«ص»: همسر بگزینید و فرزند آورید، تا شمارتان افزون شود، زیرا که من در روز رستاخیز، نزد امت های دیگر، به زیادی شما می بالم، اگر چه به فرزندی سقط شده.

الامام السّجّاد«ع»: الّلهمَ و مُنَّ عَلیَّ بِبَقاءِ وُلدی، و بأصلاحهِم لی و بإمتاعی بِهم .[۱۲]

امام سجاد«ع»: خداوندا! فرزندان مرا به من ببخش و امور آنان را در زندگی اصلاح کن و مرا از وجود آنان بهرمند ساز!

 

حفظ جامعه از فساد

…هُنَّ لِباسٌ لَکُم وَ اَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ…[۱۳]

… زنان لباس شما هستند و شما لباس ایشان…

النّبی«ص»: اِذا جاءَکُم مَن تَرضَونَ دینَه و أمانَته… فزَوِّجوهُ، اِن لا تَفعلُوه تکُن فِتنةٌ فی الأرضِ و فَسادٌ کَبیر.[۱۴]

پیامبر«ص»: اگر کسانی به خواستگاری دخترانتان آمدند، که اعتقاد دینی و امانتداری آنان را قبول دارید، به آنان دختر بدهید، در غیر این صورت، فتنه و فساد همه جا را می گیرد…

الامام السّجّاد«ع»: و أمّا حقُّ رعیّتِک بِمِلکِ النِّکاحِ، فأن تعلَمَ أنّ اللهَ جعلَها… اُنساً و واقِیةً… .[۱۵]

امام سجاد«ع»: حق همسرت این است که بدانی خداوند او را مایه انس و دلبستگی تو، و موجب نگاه داری تو از گناه، قرار داده است.

تشکیل خانواده، نخست افراد را ضابطه پذیر و قانونمند و تکلیف شناس بار می آورد، سپس این مسائل را به درون جامعه نفوذ می دهد، زیرا جامعه از همین واحد کوچک تشکیل یافته است. بنابراین، حفظ افراد از فساد و انحراف در خانواده، به صیانت و پاسداری اجتماعات از کجروی و بزهکاری و فساد می انجامد و در مدنیت و تمدن انسانی تأثیری ژرف می گذارد.

پایه گذاری اصول تربیت

و الَّذینَ یَقولونَ ربَّنا هَب لَنا مِن اَزواجِنا و ذُرّیاتِنا قُرّةَ اَعیُن، واجعَلنا لِلمُتَّقین اِماماً.[۱۶]

کسانی که می گویند: پروردگارا! همسران و فرزندان ما را مایه روشنی چشم ما قرار ده؛ و ما را پیشوای پارسایان گردان (اینان داخل بهشت می شوند).

الامام علی«ع»: خَیرُ ما وَرّثَ الآباءُ، الأدب.[۱۷]

امام علی«ع»: بهترین میراث پدارن برای فرزندان، ادب و تربیت است.

امام سجّاد«ع»: اللّهمَّ… و أصِحَّ لی أبدانَهم و أدیانَهم و أخلاقُهم… .[۱۸]

امام سجاد«ع»: خداوندا! فرزندان مرا از تنی سالم و عقایدی درست و اخلاقی خوش برخوردار گردان…

از اهداف اصلی تشکیل خانواده، تربیت نسل است.

خانواده نخستین پرورشگاه و آموزشگاه فرزندان می باشد، که اصولی ترین و ریشه دار ترین مبانی تربیتی را در کودکان پدید می آورد و جوهر و خمیر مایه های اصلی هر تحول و رشد را فراهم میسازه و زمینه اصلی و بستر مناسب تأثیرگذاری مربیان دیگر را آماده میکنه.

 

[۱] – محجة البیضاء ۳/۵۴٫

[۲] – کافی ۵/ ۳۲۹٫

[۳] – بحار ۱۰۳/ ۲۲۱

[۴] – کافی ۵/۳۲۱٫

[۵] – بحار ۱۰۳/۲۳۹٫

[۶] – نهج البلاغه/۱۲۷۱

[۷] – سوره روم/۲۱٫

[۸] – غررالحکم/۵۵؛ الحکم ۱/۲۱۸٫

[۹] – غررالحکم/۹۷ ، الحکم ۱/۲۲۲٫

[۱۰] – سوره مریم / آیات ۵، ۶، ۷٫

[۱۱] – سفینة البحار ۳/۵۰۹٫

[۱۲] – صحیفه سجادیه/ دعای ۲۵: ۱۶۸٫

[۱۳] – سوره بقره/۱۸۷٫

[۱۴] – بحارالانوار/ج۱۰۳/۳۷۲٫

[۱۵] – تحف العقول/۱۸۸٫

[۱۶] – سوره فرقان/آیه ۷۴٫

[۱۷]– غررالحکم/۱۷۳؛ الحکم ۱/۴۵۸٫

[۱۸]– صحیفه سجادیه/ دعای ۲۵: ۱۶۸-۱۶۹٫