داشتن فرزند خود نعمت بزرگیه چون هدف تربیت در جامعه ی بشری گم شده فرزند دار شدن و داشتن فرزند بیشتر مورد غفلت واقع شده ولی نظر اسلام این نیست.

آدابی وجود داره که باید با توجه به آن فرزند دار بشیم.

الف ) اصل فرزند دار بودن مطلوب انسان باشه .

ب) از روش های معنوی( دعا وذکر) برای داشتن فرزند استفاده کنیم.

مستحبه کسی که فرزند دارشدنش به تعویق افتاده این دعا رو بخونه :

اللّهم لاتَذَرنی فَرداً و اَنتَ خَیرٌالوارِثین وَحیداً وَحشاً فَیَقصُرُشُکری عًن تَفَکٌّری بَل حَب لی عافیَه صِّدقِ ذُکوراً واُناثاً انَسُ بِهِم مِنَ الوَحشَه وَ اَسکُنُ اِلَیهِم مِنَ الوَحدَه وَاَشکُرُکَ عِندَ تَمامٍ النِعمَه یاوَهّابُ یاعَظیم یامُعًظًّم ثُمَّ اَعطِنی فی کُلِّ عافیَه شُکرا حَتّی تَبلِغَنی مِنها رِضوانَکَ فی صِدقِ الحَدیث وَاَداءِ الاَمانَه وَوَفاءِ بِالعَهد. (کافی جلد۶صفحه۹بابُ الدُعاحدیث شماره۲

این دعا از چند جهت قابل توجه است:

این که با آیه قرآن شروع شده، تقاضای حضرت زکریا برای فرزند دار شدنه.

روایت دیگریه که درهر شب و روز صدمرتبه استغفار کردن که فرزند روزی انسان شود که در قرآن آمده که استغفار باعث کثرت مال و فرزند میشه.

سوره ی نوح آیات ۱۰تا۱۲  به پروردگارتان استغفار کنید که او آمرزنده است تا از آسمان برای شما باران بباراند و شما ها را با اموال و فرزندان و پسران یاری رساند و برای شما باغ هایی قرار دهد که درآن نهرهایی درجریان است.

روایت دیگر که هرکس در منزل صدایش را به اذان بلند کند آثارفراوانی مانند دفع شیطان وطلب فرزند و از بین رفتن بیماری دارد (کافی جلد۶ حدیث شماره ۹)

شخصی خدمت امام باقر(ع) رسید و از کمی فرزند گله کرد که در۶۰ سالگی ازهیچ زنی فرزند دار نشدم وحضرت فرمود که سه روز بعداز نماز عشاء ونماز صبح هرروز ۷۰  مرتبه سبحان الله و ۷۰ مرتبه استغفرالله بگو و آن رابه همان آیات ذکرشده ختم کن و بعد از سه روز که مباشرت کردی فرزند نصیبت خواهد شد، یک سال نگذشته بودکه خداوند به او فرزند عطا کرد.

خواندن آیات نماز غفیله باعث میشه که انسان فرزند دار بشه(آیات ۸۷تا۹۰سوره ی مریم).

درروایتی دیگرآمده که خواندن هفت مرتبه انّااَنزَلناه ونام گذاری فرزند قبل ازبستن شدن نطفه به فرزند دارشدن نیز کمک می کند.

ج) توجه به تغذیه

اینها دستوراتی بود برای فرزند دار شدن که دو نکته درآن بود :

۱٫ اسلام میخواهد که انسان فرزند دار شود تا نسلش ادامه پیدا کند

۲٫ دعاها و آیات قرآن فقط برای بهره وثواب بردن نیست و اثرات این چنینی نیز داره

در این جا این بحث مطرح میشه که دراین آیات اثرتکوینی وجودداره؟ بله چون از خود قرآن برمیآید.