والدین، با برنامه‌ریزی چارچوب‌ها و قراردادهای قبلی رو بشکنید.
یکی از دلایل فکرنکردن و توجه‌نکردن به سؤالات و درخواست‌های کودک ممکنه این باشه که شما خود تحت فشار روحی قرار گرفتید و حوصله بحث و جدل ندارید.

هرگاه تصویر روشن از بایدها و نبایدهایی در تربیت کودک خود در ذهن داشته باشید. آنموقع تصمیم‌های محکم‌تری میتونید بگیرید.
این قوانین میتونه شامل همه چیز بشه، چه مسائل بزرگ و چه مسائل کوچک.

مثلاً چند ساعت در روز میتوان تلویزیون تماشا کرد.

یا چه لباس‌هایی مخصوصه مهدکودکه یا چه لباس‌هایی خاص منزل با فرزندتون درباره اهمیت وجود قوانین صحبت کنید، با این کار کودکان قوانین رو می پذیرن و آ‌نها رو مستبدانه فرض نمی‌کنن.

وقتی کودک درخواستی میکنه که با قانون مربوط به آن منافات داره، میتونید با یادآوری آن، اونو متوجه این امر کنید، که وقتی قرار یا قانونی گذاشته شد دیگه بحث مجدد درباره آن بی‌مورده.