گاهی افراد متوجه نیستند که درحال لجبازی با همسرشون هستند، و بدون اینکه به اعمال و گفتار خود بیندیشند، با همسرشون برخورد میکنند.
شما لجبازی میکنید وقتی که:
بخواهید اشتباه همسرتون رو با رفتار تلافی کنید.
عمدا کاری رو که میدونید همسرتون دوست نداره انجام میدید.
اشتباه های خود را تکرار کرده، اصرار داشته باشید که کارتون درسته.
وقتی که حرف همسرتون رو با دقت گوش ندید، و مدام حرف خودتونو تکرار کنید.
در برابراشتباه خود، اشتباه های گذشته ی همسرتون رو پیش بکشید، تا خود را تبرئه کنید و همسرتون رو مقصر جلوه بدید.
میدونید اشتباه از شماست، ولی آنرا نپذیرید.
میخواهید همسرتون رو آزار بدید.
وقتی شما میدونید دارید اشتباه میکنید ولی به کارتون ادامه میدید.
درحال لجبازی هستید، و با این کار همسرتون را نیز به لجباز شدن و جنگیدن با خودتان تشویق میکنید.
آسیب های وحشتناک لجبازی
خطر اول اینکه وقتی شما لجباز میشوید نسبت به همسرتون خشم و کینه ی شدیدی احساس میکنید. و هرچه این احساس شدیدتر باشه، عملکرد شما هم بدتر و شدیدتر میشه.
خطر دوم اینکه لجبای باعث میشه شما حقایق رو نادیده بگیرید و اشتباه های خود را نپذیرید.
خطر سوم اینکه گاهی لجبازی انقدر شدت میگیره که یک زندگی به دلایل کوچک و واهی از هم میپاشد.