اگر میخواهید فرزندتون متوجه اشتباه خودش بشه و از انتقاد شما درس بگیره باید:

۱ـ هرگز با الفاظ و اسامی توهین‌آمیزی چون«دست‌و پا چلفتی» و «بی‌عرضه» شخصیت کودک رو نشانه نگیرید، چون اعتماد به نفس کودک رو از بین میبرید.

۲ـ به جای توهین به شخصیت کودک، اشتباهش رو به شکل موردی مطرح کنید، مثلا بجای اینکه بهش بگید «دست‌وپاچلفتی » به او بفهمونید که این کارش درست نیست.

۳ـ به آرامی راه جبران اشتباه و درست‌کردن آن ‌را به کودک نشان بدید.

۴ـ بگذارید کودک خودش برای درست‌کردن «کار خراب‌شده» اقدام کنه.

۵ـ هیچ‌گاه خطاهای گذشته رو به کودک یادآور نشید تا حس گناه در او ایجاد نشه. پندگرفتن از اشتباهات گذشته رو که امر بسیار پسندیده‌ایه نباید با احساس گناه اشتباه گرفت. احساس گناه حالت بسیار بدیه که به انسان به علت حرفی که در گذشته زده، یا عملی که انجام داده دست میده. احساس گناه یعنی به علت اشتباهات انجام‌شده در گذشته از کار و فعالیت بازماندن .

این چماقیه که والدین به سر کودکان میزنن تا به بچه احساس گناه دست بده تا از طریق آن بتونن رفتار کودک رو مهار کنن.