زوجینی که تازه باهم ازدواج کرده اند چکار کنند تا تفاوت های یکدیگر را در برقراری ارتباط کلامی درک کنند؟
یکی ازاین مسائل مهم و جالب، شیوه ی برقراری ارتباط مردهاست.
درحین مکالمه و برقراری ارتباط میان زن و شوهر، اگر خانم از اینکه ایده ها و نظرها مثل توپ بسکتبال عقب وجلو میشن، ناراحت باشه، میتونه با لحنی دوستانه بگه: چند لحظه صبر کن تا من مطلبم رو کامل توضیح بدم، بعد شما نظر خودت رو بگو.
در این صورت مرد به صحبت های خانم گوش میده و اتفاقا از اینکه متوجه شده که چه انتظاری از اون میره خوشحال خواهد شد.
این راهکار دوستانه و مقبول بسیار بهتر از ایجاد تنش و ناراحتیه.
بهترین رفتار از طرف خانم هم در مواقعی که شوهرش حرفش روقطع میکنه اینه که مسئله رو به خودش نگیره و با راهکاری دوستانه به صحبت های اون گوش بده.
در این صورت آقاهم حالت دفاعی نمیگیرد و برعکس کیف هم میکند، چون آقایون از پذیرفته شدن احساس لذت میکنند.
زن و شوهر بایستی حامی یکدیگر باشند، در غیر این صورت به شکل دو جبهه ی مخالف در میان که دائم باهم در حال مشاجره اند.
پس خانم محترم و آقای گرامی ملاحظه ی همسرت رو بکن.