چکار کنم که همیشه شنونده ی خوبی برای همسرم باشم و صبرم تموم نشه و عکس العمل منفی نشون ندم؟
اگر قراره شنونده ی خوبی برای صحبت های همسرتون باشید باید یکسری اصول رو رعایت کنید.
اصل اول اینه که زمینه های توافق رو پیدا کنید و ببینید با کدام یک از نکات مورد اشاره ی همسرتون موافق هستید، تا در نقش مخالف اوظاهر نشوید.
اصل دوم اینکه مضامین منفی صحبت های همسرتون رو نشنیده بگیرید، چون احتمال داره که همسر شما در حال دلخوری یا عصبانیت دربیان مسئله مبالغه کند. به علت عصبانیت توجه کنید و سرزنش رو نادیده بگیرید.
اصل سوم اینکه مطمئن بشید که منظور همسرتون رو درک کرده اید، در غیر این صورت از او سوال کنید. که فکر میکنم منظور تو اینه که…… درسته؟
اصل چهارم اینه که از گفتن متاسفم ترسی به دل راه ندید. روابط زناشویی ایجاب میکنه که اگر خواسته یا ناخواسته اسباب رنجیدن همسرتون رو فراهم کرده اید، در مقام پوزش بر بیاید و تاسف خود را به او اطلاع بدید.۶