طلاق عاطفي رو ازتمام عوامل و علل زمینه ساز و سوق دهنده به سمت طلاق قانونی رو مورد بررسی قرار دادیم و در انتها یک نمودار جامع و عنوانی  از تمام مراحل تهیه کرده تا اگر خدای ناکرده درشرف آن هستید با پیدا کردن مورد هرچه سریعتر به جلوگیری ازپیشرفت و اقدام به درمان بپردازید:

طلاق عاطفی:

 1.     تعریف طلاق عاطفی
 2.     طلاق عاطفی در قرآن
 3.     حالات و جلوه های رفتاری زوجین
 4.     نشانه های آغازین وقوع طلاق عاطفی
 5.      وقتی حرفی برای گفتن ندارید
 6.      تبدیل شدن ارتباط کلامی به ارتباط مکاتبه ای کوتاه
 7.     بی تفاوتی احساسی
 8.     عدم تعلق روحی – روانی
 9.      از بین رفتن میل جنسی به همسر
 10.      حضور کمرنگ در فضای منزل
 11.      فاش شدن اسرار وروابط زوجین در بیرون از فضای خانواده
 12.      به رخ کشیدن اشتباهات کوچک و سرزنش کردن همدیگر
 13.      پرداختن به اتفاقات گذشته و فراموش کردن مسائل و اتفاقات آینده
 14.      پرداختن به شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و برنامه‌های تلویزیون به جای صرف وقت برای یکدیگر
 15.     حالات و جلوه های رفتاری فرزندان
 16.      فراری بودن از فضای منزل
 17.     روی آوردن به ارتباطات نامشروع
 18.     روی آوردن به مواد مخدّر
 19.      مبتلا شدن به بیماریهای روحی و روانی
 20.     الگو گیری غلط از رفتار والدین
 21.    ریشه واساس طلاق عاطفی
 22.      اختلاف در خواسته ها
 23.     اختلاف درسليقه ها و علاقه ها
 24.      اختلاف در ديدگاه ها
 25.      اختلاف در خلق و خوي
 26.     اختلاف در ميزان هوش
 27.      اختلاف در ابعاد معنوي

  علل و عوامل وقوع طلاق عاطفی

  الف : زوجین

 1.    عدم تقوي و تدين
 2.     اعتياد
 3.     فقدان عفت جنسي در  زوج و زوجه
 4.      عدم روابط عاطفي
 5.    ناهماهنگی همسران
 6.     انتخاب نامناسب
 7.     ازدواج تحمیلی
 8.      تفاوت های شدید فرهنگی
 9.     ناهماهنگی اقتصادی
 10.     ناهماهنگی در مسائل جنسی
 11.     نداشتن مهارت همسرداری
 12.     بی اعتنایی زن و مرد به خواسته های مشروع ومنطقی یکدیگر
 13.     توقعات نامحدود زن یا مرد
 14.     حاکم شدن روح تجمل پرستی و اسراف بر خانواده ها
 15.     خساست
 16.      عصبانيت ، پرخاشگري و خشونت
 17.     دروغ
 18.      پنهان کاري
 19.     لجاجت
 20.      خودبيني و تحقيرديگري
 21.      بی انضباطي

 

   راهکارهایی برای جلوگیری ودرمان طلاق عاطفی

 1.      تلاش برای استواری پیوندهای عقیدتی (دین داری)
 2.     پیوند های سالم اجتماعی ، خانوادگی را عبادت و تکلیف بدانیم
 3.       روابط بر اساس تقوا و عدالت باشد
 4.      روابط بر اساس نفی امتیازات خاندانی باشد
 5.       روابط بر اساس گسترش دانایی و دین باوری زوجین باشد
 6.     روابط زوجین با دیدگاه اصلاح جامعه تنظیم شود
 7.      روابط بگونه ای ایجاد شود که پذیرای انتقاد باشیم
 8.      گمان خوب ببریم و عیب جویی را ترک کنیم
 9.     ترک حسادت
 10.     انفاق وپیش دستی در سود رسانی به یکدیگر
 11.      ایثار و برگزیدن دیگری بر خود
 12.     روابط در پرتو عاطفه ، با محبت به هم نگاه کنیم ( ملایمت در برخورد )
 13.      با خوشرویی ونیکی همنشینی کنیم (معاشرت واخلاق خوب داشته باشیم
 14.      بگویید من تو را دوست دارم
 15.     از تکبر و خشونت بپرهیزید
 16.      برای هم هدیه بخرید
 17.       برای هم سوغات بخرید
 18.      برای هم آرایش کنید
 19.      تهمت و سوءظن ممنوع
 20.      در کنار همسرتان بنشینید
 21.     در دهان همسرتان لقمه بگذارید
 22.       به استقبال و بدرقه همسرتان بروید

 

ب)علل مربوط به اطرافیان

 

 1.      دخالت هاي بیجا خانواده ها :
 2.      تشکیل مهمانی های نامناسب از سوی یک یا هر دوی زوجین
 3.      ورود افراد نامناسب به فضای منزل
 4.     رجوع به وکیل به محض کوچکترین مشکل

ج) علل مربوط به اختلالات مزاج

 1.     سرد مزاجی از نظر جنسی
 2.      علل مربوط به بیماریهای مقاربتی
 •         ناتوانی های جنسی
 •           زود انزالی

   مراحل شکل گیری و وقوع طلاق پس از طلاق عاطفی

 1.     مرحله اول : سرزنش
 2.     مرحله دوم : سوگواری
 3.      مرحله سوم : خشم
 4.     مرحله چهارم : تنهائی
 5.      مرحله پنجم :بازگشت به زندگی بدون همسر