مربی نقش مؤثری در تربیت داره تا حدی که برخی افراد تمام نقش رو به مربی میدهند چرا که یک مربی میتونه در لوح وجود متربی بنگاره. البته ما این کلیت رو که میگه متربی هیچ نقشی نداره و تمام نقش ها از آن مربیه رو، قبول نداریم ولی اهمیت این نقش رو هم انکار نمی کنیم.

معلم و آموزگار مثل مربی این قدر نقش نداره، شخصیت معلم تأثیر زیادی در تعلیم نداره اما مربی اینگونه نیست بیشتر از آنچه که بخواد روش هایی که به کار بگیره و یا گفتار و اعمالش مؤثر باشه، شخصیت مربی مؤثره تا جای که یک مربی مانند رسول گرامی اسلام(ص) در یک قومِ عربِ بی تمدنِ مُفسدِ خونریز که تمام هنر آن ها غارت کردن، کشتن، تجاوز و وحشی گریه، ابوذر غفاری رو تربیت می¬کند! اگر از من بپرسند معجزه آسا ترین کار پیامبر(ص) تربیت ابوذر است یا شق القمر؟ من به شخصه می گویم تربیت چنین شخصیتی معجزه آسا تر است! چرا که شق القمر یک تصرف ولایی و معنوییست در یک شیء مادی.

پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) و دیگر ائمه(ع) در امر تربیت بسیار موفق بودند. مثلاً نگاه بکنید ببینید امام حسین(ع) در کربلا چه کسانی رو تربیت کرده اند؟ همچون ابوالفضل العباس(ع)، نمیتوان تربیت شده ای را در کل عالم پیدا کرد! چرا که اینان تربیت شده امیرالمؤمنین(ع) و امام حسین(ع) هستند.

مربی نقش حساس و بسیار مهمی داره چرا که میتوان از بدترین ها بهترین ها رو بسازد و بالعکس.

خصوصیات یک مربی خوب 

در بعد دانش باید به علوم تربیت آگاهی کامل داشته باشد. یعنی با تربیت در قالب علوم آکادمیک آشنا شده باشد. تربیت جزء قدیمی ترین و پیشرفته ترین علوم محسوب میشه. حالا که یک علم محسوب میشه به کسی مربی می گویند که به علوم ذیل آشنایی داشته باشد:

– تربیت رو کاملاً فرا بگیره.

– روش های تربیت رو بشناسه.

– مبانی تربیت رو بفهمه.

– انسان شناسی.

– خدا شناسی.

– مقصد شناسی و… .

والدین چه بخواهند چه نخواهند مربی هستند و باید به علوم تربیتی آشنا باشن. قرآن و نهج البلاغه به عنوان یک منبع تربیتی مهم  هستند،که میتوان از آن ها بهره فراوان برد.

پس یک مربی باید با علوم تربیت، مبانی، روش های موجود در تربیت و اهداف آن آشنایی داشته باشه و همینطور در مورد عوامل مؤثر در تربیت شناخت کافی داشته باشه. بدون این علوم نمیتوان تربیت کرد و اگر کسی آگاه نباشه حتماً در زمینه تربیت دچار مشکل میشه و والدین باید در این زمینه کار کنند و از کتب دینی بهره فراوان ببرن.