منظور یک مجموعه ایست که میتوان به عنوان دستگاه تعلیم و تربیت از آن یاد کرد، حال سازمان تبلیغاتی و یا دفتر تبلیغاتی و یا حوزه ها باشه؛ که همه این ها دارن یک کار تربیتی رو انجام میدن.

این سازمان و یا دستگاه تعلیم و تربیت هم که متولی آن یک نفره در امر تعلیم و تربیت تأثیر داره.

 سازمان تعلیم وتربیت   

یک سازمان منسجم و معقولیه که منطقی، به روز و مطابق با پیشرفت علمی باشه و مسئول آن باید یک فرد تربیت شده و منطقی باشه و خود سازمان هم یک سازمان درهم و برهم و ضعیف نمیتونه باشه باید یک سازمان مؤثری باشه و چنین سازمانی امر بزرگ تعلیم و تربیت رو باید پیش ببره.

منظور از سازمان تعلیم و تربیت فقط سازمان دولتی نیست گرچه در این امر بی نصیب نیستند، بلکه کل مجموعه ایست که نقش مردم هم در تشکیل، تدوین و تکوین سازمان آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت مؤثرتره و هم در اداره و پیش برد آن سازمان مؤثره.

فرزندان ما بخشی از عمرشان را در حدود ۶ سال و ۸ ماه و ۴ ساعت در روز را در مدرسه میگذرانند اما این بخش کوچکی از این دستگاه بزرگ تعلیم و تربیتهو حالا انسجام بخشی به این سازمان ها و کیفیت بخشی به آنها و توجه به هماهنگ بودن این دستگاه ها، چه بسا از موازی کاری آنان جلوگیری کند چرا که موازی کاری سبب خنثی شدن اثرات تربیتی یکدیگر را دارد! مثلاً یک خانواده مذهبی حجاب را به عنوان یک ارزش تربیتی برای فرزندان شناخته و در مدرسه( غربی ها در برهنگی آزاد می گذارند و در پوشش آزاد نیستند. این چگونه آزادی ای است؟ اگر تفکر لیبرالیستی است باید از هر دو طرف افراد آزاد باشند) به عنوان ضد ارزش شناخته میشه و تلاش های تربیتی خانواده در مدرسه معارض شناخته میشه و بدتر از روز اول میشه چرا که متربی به این نتیجه میرسه که وقتی تعارض، هر دو تصادم می کنند، اصلاً ارزشی وجود نداره. به عبارت بهتر، ارزش ها از منظر جوانان و نوجوانان ما بی ارزش محسوب میشن این میشه نسبیت در اخلاق و اگر نسبیت حاکم شد در اخلاق، اخلاق و تربیتی باقی نمیمونه.

اثر دستگاه هایی که موازی کاری می کنند این میشود که، از اخلاق و تربیت چیزی باقی نمیمونه.

 

و دیگر حجاب و بی حجابی هیچ کدام ارزش محسوب نمیشه و یا راستگویی دیگر ارزش محسوب نخواهد شد همچنان که دروغگویی هم ارزش محسوب نمیشود.

دستگاه های آموزش و پرورش بسیار در تعلیم و تربیت مؤثر هستند اما باید هماهنگ و منسجم باشند تا اثر یکدیگر رو خنثی نکنن و این وظیفه مربیه که اثر اینها را شناسایی بکنه و در خنثی کردن آثار منفی این دستگاه تلاش لازم رو داشته باشه.