یه سوال آیا پدر و مادر همسرمون رو به اندازه ی پدر و مادر خودمون دوست داشته باشیم و احترام کنیم؟

لازمه بگم که در روایات ما چهار گروه هستند که حق پدر و مادری و حق (بالوالدین احسانا) بر گردن ما دارن

• پدر و مادر

• پدر و مادر همسر

• امام معصوم(ع)

• کسی که به انسان علم آموخته

دیگر اینکه این احترام و نوع آن را باید در مفهوم ( بالوالدین احسانا) اینگونه دریافت کرد که در چهار سوره از قرآن مجید، نیکی به والدین بلافاصله بعد از مسئله توحید  قرار گرفته و این هم ردیف بودن دو مسئله، بیانگر اینه که اسلام تا چه حد برای پدر و مادر احترام قائله. این آیات عبارتند از سوره های: بقره/۸۳ ، نساء/۳۶، انعام/۱۵۱، اسراء/۲۳)

به فرموده ی علامه طباطبایی، مسئله ی احسان به پدر و مادر، بعد از مسئله ی توحید به خدا، واجب ترین واجباته، همچنان که مسئله ی عقوق، بعد ازشرک ورزیدن به خدا از بزرگترین گناهان کبیره است.

میدونید که:

خدمت و احسان به والدین از اوصاف موحد و مسلمان واقعیه.

در احسان به والدین، مسلمان بودن اونا شرط نیست.

در احسان به پدرومادر، فرقی بین آن دو نیست.

احسان به والدین حد ومرز نداره.

احسان بالاتر از انفاقه و شامل محبت، ادب، مشورت، اطاعت، تشکرو…هست.

در برخورد با والدین هم احسان لازمه، هم سخن زیبا و خوب.