اگر همسرتون لجبازه باید در رفتارتون یکسری نکات رو رعایت کنید، تا اون سر لج نیوفته وبا شما لجبازی نکنه.
اول اینکه یادتون باشه که در برابر لجبازی های همسرتون، شما لجبازی نکنید، چراکه اگر در این دور بیفتید، روز به روز روابط شما بدتر میشه و بازگشت به عقب غیرممکن خواهد شد.
دوم اینکه وقتی همسرتون عصبانیه، جوابش رو ندید و با اون بحث نکنید. در آن لحظه او را به آرامش دعوت کنید و همیشه خواسته هایتان را در آرامش به او بگویید. و حتی زمانی که خودتون هم عصبانی هستید از جروبحث بپرهیزید.
سوم اینکه کسی که لجبازی میکنه، حودشم میدونه حق با اون نیست. اما نمیخواد این رو به زبون بیاره، پس شما نیز اصرار نکنید و بحث رو ادامه ندید.
چهارم اینکه همیشه اشتباه های همسرتون رو به آرامی و با احتیاط ومهربانی تذکر دهید. چرا که اگر او احساس کند دارید تحقیرش میکنید و یا انتقادتون توهین آمیز است، شاید با لجبازی ایرادش رونپذیرد و رویه اش رو تغییر ندهد.
پنجم اینکه تا آنجایی که میشه همسرتون رو عصبانی نکنید و کارهایی که میدونید اون دوست نداره انجام ندهید. به یاد داشته باشید که محبت همیشه کارساز است و لجبازی را از بین میبرد.