در قرآن در مورد ملاک های انتخاب همسر آمده است:

  • مردان مسلمان و زنان مسلمان،
  • مردان با اعتقاد و زنان با اعتقاد،
  • مردان مطیع خداوند و زنان مطیع خدا،
  • مردان راستگو (و درست کردار) و زنان راستگو (و درست کردار)،
  • مردان با صبر و حوصله در زندگی و زنان با صبر و حوصله،
  • مردان خاشع در برابر جلال الهی و زنان خاشع،
  • مردان اهل خیر و بخشندگی و زنان خیر و بخشنده،
  • مردان روزه دار و روزه گیر و زنان روزه دار و روزه گیر،
  • مردان پاکدامن و زنان پاکدامن،
  • مردان همواره در یاد خدا (و خداگو و خداجو) و زنان همواره در یاد خدا، خداوند، برای اینان همه، آمرزشی گران و پاداشی بزرگ تهیه دیده و فراهم ساخته است. (سوره احزاب/35)

 حال بنگرید:

در سایه ذکر این آیه ی بسیار بزرگ، نباید از ذکر نکته هایی مهم غفلت شود.

اینکه در این آیه، مردان و زنان، بی هیچ امتیاز و تفاوتی، در کنار هم نام برده شده اند و در ردیف یکدیگر قرار گرفته اند.

در این آیه، مردان و زنانی که میتوانند در یک ردیف و یک رده، به بهشت خدای و همارگی جاودان برسند

این آیات به پاکی و طهارت جسمی و روحی نظر داره و چنانکه اصالت خانوادگی و معیارهای وراثت و ژنتیکی، در این طهارت مؤثره، رعایت ضوابط تربیتی و شایستگی اخلاقی نیز در پیدایش طهارت وجدانی تأثیری اصولی داره و بیشتر میتوان گفت که این طهارت یعنی طهارت معنوی، منظور قرآن است، اگر چه طهارت و صحت بدنی و ریشه های خانوادگی نیز مورد توجه باشد.

پیامبر«صلی الله علیه و آله»: خوشبختی مرد در این است که زنی شایسته (و درستکار و سازگار) داشته باشد. (وسائل 14/23)

شخصیت و منش والا

پیامبر«صلی الله علیه و آله»: بهترین زنان شما… زنانی هستند که در میان خانواده خود گردن فرازند(و دست نیافتنی) و برای شوهران خود و دست یافتنی (کافی 5/324)

نگاه کردن به زن در ازدواج

امام صادق«علیه السلام»: (پرسیدند) کسی که می خواهد همسری انتخاب کند، جایز است که به زن نگاه کند؟ امام فرمود: آری و باید زن (در این مورد) لباس نازک بپوشد… (بحارالانوار 104/43)

حسن خلق  

کسی خدمت امام رضا (علیه السلام) رسید و گفت: کسی به خواستگاری دخترم آمده که همه ی خصوصیات خوب رو داره ولی بد اخلاق است امام رضا (علیه السلام) فرمودند که به آن دختر ندهید.

اگر زن یا مرد یکی خوش اخلاق و دیگری بد اخلاق  باشد آن کس که خوش اخلاق است به خاطر دیگری کوتاه می آید ولی اگر هر دو  بد اخلاق باشند نمیتونن زندگی کنند مانند اینکه اگر آتشی شعله ور شد آب به رویش بریزیم خاموش می شود ولی اگر طرف مقابل آتش را شعله ورتر کرد همه ی خانه را به آتش میکشد.

در روایت های زیادی آمده است که بیشترین افراد جهنم بد اخلاق ها هستند.

اگرمی خواهیم افرادی را بهشتی تربیت کنیم حتما باید خود پدر و مادر خوش اخلاق باشند البته ممکنه که پدر و مادر با تربیت بتوانند کمی تأثیر خوب بگذارند اما نمی توانند از ریشه بد اخلاقی را درست کنند.

پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمودند: خدا رحمت کند مردی را که در خوب تربیت کردن فرزندش نقش داشته باشد و تلاش کند.

از پیامبر پرسیدند که باید چه کار بکنند؟

پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: پدر پیش فرزند کار احمقانه ای انجام ندهد و آنچه که در توان فرزند بود را از او بخواهد و آنچه که در توانش نبود، از او نخواهند که انجام بدهد به همین دلیل عقل و هوش یکی از معیارهای اصلی ازدواج است.

اگه از این مطلب خوشتون اومد، ما رو لایک کنید.