نوع دیگری از محبت که خیلی اهمیت داره، محبت نگاه یا محبت چهره در چهره هست.
گاهی زن و شوهر مدت ها درکنار هم زندگی میکنن و همدیگرو میبینند، اما به هم نگاه محبت آمیز نمی کنند.
حالا نگاه محبت آمیز چی هست؟
گاهی وقتی کودکی درحال بازی کردنه، پدرومادر از دور به بچه نگاه می کنند و لبخند میزنن.همین نگاه همراه با لبخند یعنی نگاه محبت آمیز. زن و شوهر باید مدام سعی کنند که بهم نگاه محبت آمیز داشته باشن.
خانم و آقای عزیز، گاهی نگاه محبت آمیز به همسرت بنداز و درحالیکه به همسرت نگاه میکنی، سعی کن لبخندی هم روی صورتت شکل بگیره.
حتی ممکنه اوایل،طرف مقابل از نگاه شما تعجب کنه و بپرسه چرا به من نگاه میکنی؟
اگر مرد در نگاه محبت آمیز به همسرش باشه، همون اوایل خانم که به ندرت همچین نگاهی از شوهرش دیده، از نگاه خاص شوهر تعجب میکنه و میپرسه که چرا به من نگاه میکنی؟
حالا مرد باید زیرک باشه و بگه:
“وقتی به تو نگاه میکنم، احساس خوبی پیدا میکنم”
“دوست دارم و برای همین نگات میکنم”
“عاشقتم و میخوام به عزیزدلم نگاه کنم” و……
حالا اگر آقایون بدونن که با چنین ابراز محبت هایی میتونن بخش بسیاری از حساسیت های بیجا و احساسی خانم ها رو برطرف کنن، حتما این روش رو بکار میگیرن.
حالا وقتی که زن به شوهرش گاه محبت آمیز کنه، ممکنه مرد بپرسه چرا به من نگاه میکنی؟ یا بگه باز چی میخوای؟ باز چی شده؟
اون موقع زن با یک لحن ملایم و دلنشین بگه: ” من بهت افتخار میکنم که همچین همسر پرتلاش و خوبی دارم که برای زندگی مشترکمون تلاش میکنی و… احساس غرور بهم دست میده….”
اینجاست که کیلو کیلو قند توی دل آقای خونه آب میشه و….