محبت زبانی چیه؟ لازمه بدونید که محبت زبانی دونوعه: معجزه ی زبانی با حرف زدن و با حرف نزدن
محبت حرف نزدن چیه؟
خیلی جالبه بدونید برخلاف تصور خیلی از مردم که فکر میکنن محبت با زبانه، و فقط با گفتن کلمات شکل میگیره، من میخوام بگم که گاهی محبت زبانی با حرف نزدن شکل میگیره.
مثلا زمانی که طرف مقابل از دست شما عصبانیه و قادر به کنترل زبان خودش نیست، و حتی اگر با کلماتی شما رو اذیت میکنه، در اون لحظه از خودتون دفاع نکنید.
دفاع نکردن شما مفهومش بسوزم و بسازم نیست، بلکه معنایش اینه که:
اولا وقتی طرف مقابل شما عصبانیه حتی اگر شما بهترین حرف ها رو هم بزنید اون نمیشنوه.
دوما اینکه بدونید (بحث، بحث میاره) و دفاع بیجا زمینه ای برای دعوای بیشتر شده و اتفاقاتی جبران ناپذیر رو ممکنه ایجاد کنه.

محبت زبانی حرف زدن چیه؟
آقایون باید بدونید که محبت زبانی چیه و کلمات محبت آمیزی که یک زن نیاز داره بشنوه چیه؟
این سخنان معمولا کلماتیه که در دو محوره، که شنیدن آن توسط زن معجزه ای چشمگیر ایجاد میکنه.
محور اول:
گفتن کلماتی که مفهوم عشق رو به همسر هدیه بده. مثل “عزیزم” و” دوستت دارم”.
محور دوم:
کلماتی که محور زیبایی رو به همسر هدیه بده. کلماتی که زن با شنیدن آنها حس کنه زیباترین موجود عالم برای همسرشه.