چرا مشاوره قبل از ازدواج داشته باشيم؟

حتما زنان و مردانی را می شناسيد که پس از ازدواج با مشکلات زيادی مواجه شده‌اند. گاه زندگی مشترک به اندازه‌ای ناراحت‌کننده و متشنج میشه که تنها راه رهايی از آن، جداييه.

در امر ازدواج به اين نکته بايد توجه کافی داشت که زن و مردی که از نظر اعتقادی ، و ایمانی  فاصله دارند؛ زن و مردی که از نظرکفویت باهم تناسب ندارن به هيچ وجه نميتونن با يکديگر هماهنگ بشن، در نتيجه از زندگی شيرين خانوادگی بهره  اي نمی برن. ازدواج موفق برای طرفين، سعادتی ابدی در پی داره و در صورت عدم موفقيت، ناراحتی و مشکلات زيادی به وجود مياد؛ و اين نکته، اهميت مشاوره قبل از ازدواج رو دو چندان میکنه.

مشاوره پيش از ازدواج، فرد را به انتخاب مناسب‌ ترين همسر، راهنمايی می کنه. البته، مشاور بايد صلاحيت لازم رو داشته باشه تا بتونه از عهده اين امر مهم بربیاد.

امروزه شمار روز افزون موارد طلاق موجب شده تا صاحب‌ نظران اجتماعی به يافتن راه حل‌هايی برای پيشگيری از شيوع و افزايش آمار طلاق بپردازن، که يقيناً عواقب آن بسيار خواهد بود.

مشاوره قبل از ازدواج، ابتدا تنها در زمينه‌های پزشکی و ژنتيکی بود، اما امروزه مشاوره در زمينه مسائل شخصيتی و روانی به ويژه روابط دينی مورد توجه جوانان قرار گرفته. نکته کليدی و مهم در ازدواج، پرداختن به اين موضوعه که:

 قبل از ازدواج، بايد چشم‌ها را خوب باز کرد و بعد از ازدواج، چشم‌ها را بست.

متأسفانه، مشاهده ميشه که عکس اين امر اتفاق مي‌افته، بدين معنا که جوان تحت تأثير جوشش احساسات خود، دست به انتخاب میزنه و پس از آغاز زندگي مشترک، دچار مشکل میشه و تازه در اين هنگامه که جوانان به فکر مشاوره می افته. تحقيقات نشون ميده که بسياری از مشکلات زن و شوهرها قابل پيش‌بينی و در نتيجه قابل پيش‌گيريه..

اگر زن و مرد بخوان قبل از ازدواج، آگاهی های لازم رو درباره خود وهمسر مناسب خودشون داشته باشن، آموزش پيش از ازدواج، يک ضرورت خواهد بود تا ايشان را برای مهم‌ترين تصميم‌گيری و انتخاب در زندگی شان آماده کند.

آموزش پيش از ازدواج سبب ميشه که با آگاهی، دانش و بينش کافی درباره خود و همسر آينده شان اقدام به ازدواج کنند و از عهده نقش‌های خود به عنوان زن و شوهر به خوبی بربیان.

يکی از مسائل مهم که پيش از ازدواج به اون توجه نميشه، اينه که کسی در پی شناخت خود نيست و کمتر کسی به توانايی و ضعف‌های خود آگاهی داره؛ اما همه در پی آنند که برای گزينش همسر، بهترين وشايسته‌ترين فرد رو بشناسند.

تا به حال اين سؤال‌ها را از خود پرسيده‌ايد:

آيامن تمام خصوصيت‌های يک شخص شايسته رو دارم؟

اصلا شايستگی من از کجا مشخص میشه؟

اگر او به دنبال شخص کاملی میگرده، آيا من همون شخص هستم يا نه؟

دختر و پسری که میخواهند ازدواج کنند، بايد دارای شرايط لازم جسمانی، روانی، عقلی، اجتماعی و اخلاقی باشند.

بايد به بلوغ کامل جسمی و عقلی رسيده باشند تا شايستگی همسری رو داشته باشند.