میدونید یکی از اصلی ترین دلایل خیانت در مردها، اینه که تنوع گرایی در آقایون زیاده؟

میدونید برای درمان این تنوع گرایی مردان، خانم ها میتونن خودشون برای شوهرشون متنوع باشن؟

پس خانمی که میخواد برای مردش جذاب باشه، فقط آرایش کردن برای شوهرش کافی نیست، بلکه نکته ی بسیار مهم اینه که برای شوهرش متنوع باشه.

متنوع بودن زن، چه از نظر لباس و چه از نظر آرایش، اثر بسیاری در حفظ عفت مرد داره. پس خانم هایی که از طریق آرایش، همیشه خودشونو به شکل ثابتی زیبا میکنن، سخت دراشتباه اند.

متاسفانه لباس بعضی ازخانم ها در خانه، لباسی نامرتب و نامنظمه که نه تنها درمهمانی ها و مجالس دیگه اصلا نمیپوشن. در حالیکه برای مجالس عروسی خوب یاد گرفته چی بپوشه.

مرد بیچاره گاهی وقتی وارد منزل میشه و زن رو میبینه، وحشت میکنه، از بس که این زن نامرتب و ژولیده هستش. اما برای رفتن به مهمونی و عروسی کاملا برعکس میشه.

چون وقتی مرد میبینه زن میخواد بره بیرون آرایش میکنه و آراسته هست و همه به زنش نگاه میکنن و میبینه زنش مال همه هست، اگر دین نداشته باشه، باخودش میگه پس چرا من به بقیه نگاه نکنم.

پس اگرخانم میخواد مردش رو جذب حریم خونه کنه باید در محیط خونه هم بقدر یک عروسی و مهمونی به خودش برسه،تازه نازو عشوه رو هم اضافه کنه.

اون موقع هست که موجب عفت و حیای مردش میشه، چون چشم مردش رو خودش پر کرده.