حس لامسه، یکی ازاثرگذارترین روش های محبت به همسر و حتی به فرزندانه.

انتقال احساس از طریق پوست به پوست، یکی از مهم ترین روش های ابراز عاطفه از اول خلقت انسان بوده است.

… قابل توجه آقایون:

باید بدونید که در روایت داریم، زن ریحانه و گل است.

آقای عزیز، گل زندگیت رو با لطافت و آرامی نوازش کن، تا آرام آرام حساسیت و زودرنجی از وجودش خالی بشه.

آقای عزیز، باید بدونی که بدن زن ظریفه. پس باهاش شوخی های مردونه که توش مشت و لگد داره نکن.

مردان باید بدونن که بوسیدن، یکی از روش های ابراز محبت انسان در همه ی دوران ها و سنین هست.

بوسیدن، هنریست که نشان دهنده ی یک نوع بیان فردی وکاملا شخصی از عشق و محبته.

پیامبر رحمت(ص) دختر خود،حضرت فاطمه را درحالیکه متاهل و جوان بود، می بوسید و با این عمل ابراز محبت شدید  خود را به ایشان نشان میداد.

چنانچه در کلامی به امیرالمومنین (ع) میفرمایند: مکارم الاخلاق ص۱۱۴

بوسیدن کودک رحمت و محبت است، بوسیدن زن محبت وشهوت است، بوسیدن پدر و مادر محبت و عبادت است و بوسیدن برادر مسلمان دین است.

یکی از مواردی که زیبایی بوسه رو چند برابر میکنه، اینه که در همه ی فرهنگ ها و مذاهب قابل درکه.

دکتر آرتور سازبو در تحقیقاتی که کرده معتقد است یکی از دلایل اصلی موفقیت تعداد بسیار زیادی از افراد، اینه که روز خود را با یک نگرش مثبت و عاطفی شروع میکنند و چه چیز میتواند مانند یک بوسه درانسان نگرشی مثبت ایجاد کند.