قانون پنجم: سوالات خود را ماهرانه با طرف مقابل مطرح کنید.
سوال میتونه آغازگر صحبت و ادامه ی آن، یا اسباب توقف و نا تمام ماندن آن گردد. بعضی ها به طورطبیعی، کم حرف هستند؛ در برخورد با این اشخاص، باید زمینه ی صحبت با آنان را فراهم ساخت.
گاهی یک سوال دقیق و حساب شده، میتونه به گونه ای اعجاب انگیز، آنها را به صحبت کردن تشویق کند؛ اما پرسشی نا به هنگام، طعنه آمیز و بی تناسب، میتونه جلوی ادامه ی صحبت رو بگیره.
گاهی اوقات، طرزسوال و لحن پرسشگر، ممکنه مکالمه رو متوقف کنه. در بسیاری از مواقع، لحن اعتاب آمیز سوالات، مسئله سازه.
چرا دیشب دیر اومدی؟
از سوالاتیه که در ادامه ی مکالمه، مشکل ایجاد میکنه. به نظرمیرسه که سوال کردن در یک گفت وگو، امری طبیعیه، اما گاهی ممکنه فردی که مورد سوال قرار میگیره، پرسش رو به حساب تردید در صلاحیت، دانش یا صداقت خود تلقی کند.
از سوی دیگر چون شخص درحال حرف زدن، معمولا به صحبت خود یا ادامه ی آن علاقه مند است. سوال بیجا ممکنه مشکل ساز بشه.
گاهی نیز سوالاتی که با چرا شروع میشن تولید اشکال میکنند. چون اینگونه سوالات اغلب مخاطب رو در موضع دفاعی قرار میدن.