قانون اول: در مسیر صحبت یکدیگر قرار بگیرید.
شرط لازم برای صحبت ثمر بخش، هماهنگی زن و شوهره. به عبارت دیگه، همسران برای اینکه بتونن با یکدیگر، ارتباط سازنده ای برقرار کنند، باید در مسیر صحبت یکدیگر قرار بگیرن؛ زیرا در بسیاری از مواقع، زن و شوهر با آن که درباره موضوع واحدی صحبت میکنند، اما روش های صحبت آنها به قدری متفاوته که نمیتونن ارتباطی خوب باهم داشته باشن.
مثلا: ممکنه زن یا شوهر، قصد تسکین ناراحتی همسر خود را داشته باشد، ولی برعکس بر ناراحتی او بیفزاید.
قانون دوم: با علاقه گوش کنید.
گاهی اوقات زن شکایت میکنه که شوهرش به حرفاش گوش نمیده. درحالیکه شوهر میتونه تمام حرف های او را تکرار کنه.
این مشکل از تفاوت و اختلال جنسی درارتباط کلامی ناشی میشه. به این معنی که زن به هنگام گوش کردن، با ابراز کلماتی مانند راستی، آره،عجب و تکان دادن سر و اجزای صورت یا دست، توجه خود را به طرف مقابل نشون میده و از همسر خود انتظار داره که رفتاری مشابه داشته باشه و درغیراین صورت از همسرش عصبانی میشه.