درجلسه ی خواستگاری وآشنایی اولیه دانستن چند نکته کمک می کنه که درکمترین زمان اطلاعات بیشتری رو بدست بیاریم

1. چگونه بپرسيم؟

بعضی افراد فقط به صحبت‌های اصلي خواستگاری فکر می کنند؛

اما مهم‌تر از آن، ابزار پرسشگریه.

غالب افراد ميدونن که چی بپرسند، اما نميدونن که چطور بپرسن .

2. چی بپرسيم؟

در خواستگاری از اصول مورد نظرمون که ملاک‌های  انتخاب همسرهست وعلايق ونظرات شخصی انتظارات وطرزتفکر وشیوه ی زندگی یکدیگر بپرسيم.

3. ازکجا شروع کنيم؟

منطقيه که درجلسه اول،‌کمترازعلايق خود بگیم بلکه بيشتر،از اصول ومباحث عمومی، پرسش وپاسخ داشته باشيم تا یک دید کلی بدست بیاریم.

4. کی  اول سوال بپرسه؟

بهتره شروع کننده، پسر باشه، اماخیلی هم فرقی نداره.

5. میشه در جلسه خواستگاری شوخی کرد؟

فضای خواستگاری، جايگاه حفظ حريم‌هاست؛ پس وارد شدن به مباحث شوخی آسيب‌های فراوانی در پی داره.

مثلا:اگر طرف مقابل بدون مقدمه خودمونی بشه، خیلی جالب نیست اما اين بخشی از ویژگی های شخصیتی اونه  که در اين حرکات نمود پیدامیکنه.

و مهم تر اینه که شخص رفتارش رو در جلسه خواستگاری، کنترل میکنه، حالا تصور کنيد زمانی که کنترلي بر رفتار نداشته باشد، چی میشه مسلماً شدتش بیشتره!

6. چطور جواب ها رو تحليل کنيم؟

در همان لحظه در مورد جوابها مکث کنیم ونکانت مهم را یادداشت کنیم و اگر سوالی داریم بپرسیم اما تحلیل اصلی بعد ازجلسه خواستگاری هست که در فرصت مناسب روی همه چی فکر کنیم در صورت نیاز از والدین یا یک مشاور کمک بگیریم.

7. یک نکته :

به قول بزرگی: وقتي مي‌خواهی حرفی بزنی، زبانت رو هفت بار دور دهانت بچرخون. بعد حرف بزن! اين مثل، کنايه از اين داره که اول فکر کن، بعد حرف بزن!

گاهی عدم تأمل نسبت به کلماتی که تو خواستگای میگیم، باعث آسيب های زيادی تو زندگی ما میشه

8. چند ساعت حرف بزنیم؟

با توجه به حضور خانواده‌ها در جلسه خواستگاری و انتظار آنها براي پايان يافتن گفت‌وگوي دختر وپسر، براي جلوگيري از خستگی آنها، جلسه اول، نبايد زياد طول بکشه؛ و بايد نهایتاً1 تا 2 ساعته تموم بشه. البته اين زمان برای آشنايی بسيار کمه، ولی اين زمان فقط مربوط به جلسه اوله

9. چند جلسه خواستگاری کافيه ؟

اگر شناخت قبلی وجود نداشته باشه، يک جلسه،کافی نيست. وجلسات دوم به بعد می تواند به صورت تلفنی و يا نيمه رسمی و البته با نظارت خانواده ها باشد.