بعضی ازکارهاست که درهمه ی دوره های (۷ سال اول،دوم،سوم) باید جریان داشته باشه مانند احترام کردن، چون همان انسان باید مورد احترام وتکریم باشه وبچه هم باید محترم باشه حتی درسن یک یا دوسالگی واین یک اصل تربیتیه . و در بین این ها بعضی موارده که به خاطر بعضی سنت ها وآداب و رسوم عده ای این احترام رو مراعات نمیکنن وتبعیض بین فرزندان قائل میشن و این تبعیض اثر منفی داره

مانند کاری که برادران حضرت یوسف با اوکردند ولی حضرت یعقوب بین فرزندان تبعیض قائل نمیشد و فقط تفاوت میگذاشت (چون که حضرت یوسف کوچک بود ومادرش را ازدست داده بود) .

در روایات داریم که اشکال نداره که انسان بین فرزندان تفاوت بذاره اما باید به آثار بد تفاوت نیز توجه داشت.

ازجمله تفاوتی که درخانواده ها وجود داره که گاهی هم به اسلام نسبت داده میشه، راجع به فرق بین زن ومرد درارثیه آمده و مردم فکر می کنند که باید به دختر توجه کمتری داشت که کاملاً برعکس اسلام است که دراسلام آمده براساس روحیات و عاطفه ی دخترها باید به آن ها توجه بیشتری بشه.
مثلاً در برخی روایات آمده که مستحبه والدین از خدا طلب فرزند دختر بنمایند ومستحب است که دختررا تکریم کنند.
پیامبر(ص) فرمودند: چه خوب است دختران، که آن ها اظهار محبت کننده اند وآنچه را که باعث اصلاح حالشان می شود خودشان آماده می کنند و بهتر با والدین اُنس می گیرند ونیز والدین با آنها بهتر اُنس می گیرند وپربرکت هستند ودرکارِخانه به پدر ومادر کمک می کنند.
“دختر برکت است و پسر نعمت است”
پیامبر(ص) فرمودند : هرکس که یک دختر داشته باشد برایش بهتر است از هزار حج و هزار جهاد و هزار شتر که در راه خدا ذبح کرده باشد و هزارمهمانی.
وخداوند متعال اورا ازآتش پناه خواهد داد وپیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمودند هرکس دو دختر داشته باشد به سبب آنها او را وارد بهشت میکند وهرکس سه دخترجزء خانواده اش باشد که مخارج آنها را به عهد بگیرد خداوند سه باغ از باغ های بهشت به او عطا می کند که هرباغ ازآنچه که دردنیاست بزرگتروبهتر است. (مستدرک الوسائل جلددوم صفحه۶۱۵باب۳حدیث۷)
پیامبر(ص)فرمودند:خانه ای که درآن دخترباشد روزی بر آن نمی گذرد مگراین که هرروز۱۲ برکت ورحمت ازآسمان برآن خانه نازل می شود و زیارت ملائکه از آن خانه قطع نمی شود و برای پدر ومادر آن دختر هرشبانه روز عبادت یک سال نوشته می شود.
کسی خدمت پیامبر(ص) بود به او خبردادند که دختری برایت متولد شده است، روی او تغییر کرد حضرت فرمودند چه شده است؟ مگربه جزاین است که زمین سنگینی اش را تحمل می کند وآسمان سایه برسرش می اندازد وخداوند روزی اش را می دهد واو هم گل وریحان تو است که تو آن را می بویی. (کافی جلد۶ صفحه ۵حدیث۶)
پس ازاین روایت ها دریافتیم تبعیضی که بین فرزندان است نابجا است و به خاطرروحیات دخترباید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند واین صحبت ها در جامعه ای به جزء جامعه ی جهالت نبوده که دخترها رازنده به گورمی کردند.