عموماً ابتدای زندگی هر فرد از لحظه ی تولّد محاسبه میشه، در حالی که نُه ماه ازشکل گیری جسمانی او گذشته؛ دورانی که به حدّی در آینده ی هر انسان مؤثر و سرنوشت سازه که پیامبر اکرم درباره ی آن میفرمایند:
شقی کسی است که در شکم مادر شقی شده و خوشبخت کسی است که در شکم مادر خوشبخت شده است.
بخشی از خصوصیات روحی و اخلاقی طفل نیز به وسیله ی ژن هایی که از طریق والدین به او منتقل میشه، شکل میگیره و بخش دیگر بستگی به نحوه تغذیه و خصوصیات دیگر دوران بارداری داره.
تأثیر والدین در اخلاق کودک
میتوان تأثیر والدین در شخصیت و اخلاق کودک رو به دو بخش عمده تقسیم کرد:
۱٫ آثاری که از طریق جسمانی و مادّی هنگام انعقاد نطفه و یا در دوره های بعد به جنین منتقل میشه.
۲٫ آثار روانی و اخلاقی که بعد از تولّد از طریق ارتباط روحی و تعلیم و تربیت به کودک منتقل میگرده.
در بخش اوّل، تنها سهمی که پدر داره در مرحله ی انعقاد نطفه و انتقال صفات ارثی به کودکه و از آن به بعد، ارتباط مستقیمی با فرزند تا لحظه ی تولّد نداره. ولی مادر بنابر آنچه از ظاهر آیات و روایات به دست میاد از سه جهت بر کودک تأثیر مستقیم داره.
۱٫ انتقال صفات و خصوصیات مادر از طریق تخمک، همان گونه که صفات پدر از طریق(نطفه) به فرزند منتقل میشه.
۲٫ دوران جنینی طفل که پایه ی اصلی زندگی در این دوران شکل میگیره و بسیاری از نارسایی های جسمی و روحی کودک از همین دوران سرچشمه میگیره.
۳٫ دوران شیردهی و اثر شیر مادر در فرزند که مربوط به دوره ی بعد از تولّده.
الف) نقش پدر در شخصیت کودک
به تجربه و استقراء ثابت شده که در طول تاریخ مردان و زنان بزرگ، با تقوا و خداجوی پرورش یافته اند، بی جهت نیست که نطفه ی انبیاءعلیهم السلام نسل بعد از نسل تا حضرت آدم  باید در اصلاب و ارحام مؤمن پرورش یابد. چنانکه در نهج البلاغه میخوانیم:
آنان [انبیاء] را، در افضل رحم ها و در بهترین قرارگاه ها قرار داد و نسل در نسل صلب  های باکرامت پروان سلسله ی آنان را به رحم های پاک منتقل نمودند.
خداوند این اصل را به صورت کلی اینگونه بیان میفرماید:
زمین پاک [و آماده] گیاهش به اذن پروردگارش برمیآید؛ و آن [زمینی] که ناپاک [و نامناسب] است [گیاهش] جز اندک و بی فایده برنمی آید.
در اهمیت این مسأله کافی است به روایات ازدواج و اهمیت انتخاب همسر مراجعه بشه. به عنوان نمونه ائمه از ازدواج با شرابخوار و فاسق نهی فرموده و دلیل این نهی را از بین رفتن رحم و نطفه معرفی نمودند.