همانطور که گفتیم لجبازی کردن کودک به علل مختلفی بستگی داره که در حیطه ی علل مربوط به اطرافیان ما دو زیر شاخه داریم که عبارتند از:

فرزندان بزرگتر و آزار و اذیت های آنها
ظلم وستم برادران و خواهران بزرگتر نسبت به برادر و خواهر کوچکتری که توان دفاع از خود را نداره و والدین نيز از او دفاع نمی کنند میتونه یکی از علل اساسی برای تغییر رفتار کودک بوده و موجب شروع به لجبازی او باشه چون کودک از طریق لجبازی به تخلیه ی هیجانی خودش میپردازه.

معاشرت های نادرست گروه همسالان:
حالات و رفتار كودكان سرايت كننده هست، عواطف كودكان بر يكديگر اثر ميگذاره، خنده و گريه ، شادي و غم، لجبازی و اطاعت شان. كودكی كه با همبازی و دوست های لجباز معاشر و همدم باشه ،همان اخلاق و رفتار رو فرا ميگیره و عمل ميکنه. در نتیجه پدر و مادر بایستی از کودکی نسبت به دوست و همبازی های فرزند دلبندشون نظارت و دقت کافی رو داشته باشن.