بعضی از لباس ها حفاظت بیشتری میخوان، بعضی همسر ها نیز…
از بعضی لباس ها بخاطر خاص بودن و با ازش بودن باید بیشتر محافظت کرد. مثلا با لباس مجلسی و کت و شلوار نمیشه کار های مکانیکی انجام داد.
بعضی از همسران نیز نیاز به حفاظت بیشتری دارند. مثلا برخی که از نظر چهره زیباتر یا ازنظر موقعیت متفاوت هستند باید بیشتر مواظبشون بود. چون مثلا ممکنه بدلیل سادگی فرد زودتر گول بخوره.
بایستی بیشتر مواظب همسران ساده، کم سن و سال، بی تجربه، یاهمسرانی که در یک محل غریبه هستند بود.
لباس زیبا نشانه شادابیه، رفتار های زیبای همسر هم نیز…
اگر زن و شوهر خودشان را برای یکدیگر آراسته کنند، باعث گرمای زندگی میشه. رفتارهای زیبا هم نیز همین نتیجه رو میده.
حدیث داریم که اگر کسی رو دوست داری بهش بگو دوستت دارم. رفتارهایی مانند تشکر کردن، محبت کردن، احترام گذاشتن، هدیه دادن و… میتونه زندگی رو شیرین کنه.
لباس جلف، آدم های هرزه رو جذب میکنه، همسر جلف نیز...
همانطور که لباس نامناسب و جلف چشم های ناپاک رو به خودش جلب میکنه، همسر جلف هم چشم های هرزه و نگاه های شهوت آلود رو به خودش جلب و جذب میکنه. بنابراین دیگه این همسر متعلق به شوهرش نیست، چون هزاران نفر در لذت بردن از او سهیم هستند.