بر اساس وضعیت آب وهوا، نوع لباس عوض میشه، متناسب با حالات همسر نیز هم…
هوای گرم لباس نازک میطلبه، و زمانی که هوا سرد شد، لباس ضخیم طلب میکنه.
وقتی زن عصبانیه، مرد کوتاه بیاد، و وقتی مرد عصبانیه، زن کوتاه بیاد.
خدایی نکرده نگید تو یکی من یکی… فهش دادی، منم فهش باید بدم. حالا که تو بد اخلاقی همینه که هست پس منم بد اخلاق میشم.
بابا جان، حالا که همسرت بد اخلاقه، تو خوش اخلاق باش. حالا که همسرت عصبانیه، تو کوتاه بیا. بخدا با یه بار کوتاه اومدن تو آسمون به زمین نمیاد تازه همین زمینه میشه، زودتر خلق همسرت درست بشه و مشکل پیش اومده حل بشه.
روی بعضی از لباس ها خیلی زیباست ولی زیرش زبر و آزار دهندست، برخی از همسران هم نیز…
بعضی از لباس ها ظاهر فریبنده دارن و مردم میگن به به چه لباسی. ولی ممکنه از درون زبر باشه و بدن رو اذیت کنه و فرد اصلا احساس خوشایندی با اون لباس نداشته باشه.
برخی از همسران هم بیرون از خونه با روی گشاده هستند و خنده رو. اما، امان از داخل خونه نه تنها بد اخلاق اند بلکه باعت تاریکی و کدورت در کل خونه میشن و با اعضای خونه خیلی بد رفتارن.
درصورتی که در ظاهر دیگران به همسرانشون میگن خوش به حالت چه همسر خوبی داری. اما باید از دل همسرش بپرسی تا بدونی که داره چه قدر اذیت میشه.