بعد از خرید لباس نمیشه اونو بی مصرف گذاشت، همسر راهم نیز…
انسان در اتخاب لباس آزاده، میتونه بخره میتونه نخره. اما وقتی خرید، دیگه نمیتونه اونو بی مصرف بذاره. قبل از ازدواج، انسان آزاده، ولی وقتی ازدواج کرد، نمیتونه همسرش رو معلق بگذاره.
بعضی از افراد بعد از ازدواج و گاهی در دوران عقد، هیچ توجهی به همسرشون نمی کنند. اصلا با خودشون فکر نمی کنند که من ازدواج کردم که در کنار همسرم باشم. باهاش بریم خوش گذرونی، باهم بریم تفریح و… نه اینکه بعد از عقد و عروسی فقط در حد مهمانی هادر کنار همسرم باشم و بس.
با لباس عالم، آدم عالم نمیشود، با خانواده ی باکلاس همسر هم نیز…
بعضی ها فکر میکنند که اگر با فلان خانواده وصلت کنند، چون آن خانواده از نظر موقعیت اجتماعی بالاتره، موقعیت من هم بهتر میشه، اما حتما اینطور نیست.
چاه باید خودش آب داشته باشه ، چاهی که خشکه با سطل سطل آب در آن ریختن، پر نمیشه. یعنی باید کمالات از درون بجوشد، پز دادن با کمالات دیگران، پای فرد جایی بند نمیشه.
لباس معیوب را اصلاح میکنند، فریاد نمی زنند، اگر همسری نیز…
اگر همسری عیب داشت، به فکر اصلاح او باشید و آبروریزی نکنید.
با یک حرکت یا یک کلمه نباید گفت که این فرد همسر بدیه، بایستی با کمک یک مشاور او را اصلاح کرد.
مثل لباسی که اگر مشکلی داشت با کمک خیاط آنرا اصلاح میکنیم.