طلاق عاطفی علل مختلفی داشت د اینجا به بررسی علل فرهنگی مربوطبه زوجین میپردازیم:

تفاوت های شدید فرهنگی:

نوعی تفاوت ارزشی، که سبب میشه زن و شوهر از دو منظر گوناگون به مسائل نگاه کنند. اختلاف  طبقاتی و فرهنگ و محیط متفاوتیه که زن و مرد در آن رشد کردن. مثل شهری و روستایی بودن، معمولا تفاوت های فکری و معرفتی رو رقم میزنن. چرا که فرهنگ نقش تعیین کننده ای در شکل گیری شخصیت افراد داره. محیط رشد و تربیت، اعتقادات مذهبی، سنت ها، کودکی فرد، خانواده همه و همه تفاوت هایی را جلوه گر میسازه که ممکنه سبب بروز طلاق خاموش بشه.

ناهماهنگی اقتصادی :

امروزه یکی از عوامل مهم کشمکش های لفظی خانواده ها و پیدایش طلاق، مسائل اقتصادی و مشکلات مربوط به اونه. اگرچه انتظارات درست و به جا در امور مالی و برآورده نشدن آن ها، از دلایل سرد شدن محبت بین همسرانه، اما در بسیاری مواقع، خواسته های بی جا و توقعات بیش از توان همسر، نقش بسیار مهمی در بروز طلاق عاطفی و کاستن شعله های عشق در زندگی داره.

ناهماهنگی در مسائل جنسی :

مسائل و روابط خصوصی همسران در استحکام زندگی، یا از دست رفتن آن بیش از حد اثرگذاره. از این رو یکی از عوامل مهم در طلاق عاطفی، ناهماهنگی همسران در امور جنسی و زناشوییه. که سرد مزاجی و زود انزالی دو عامل مهم در این زمینه به شمار میره.

نداشتن مهارت همسرداری:

رابطه ی«همسری» با تمام روابطی که انسان با افراد دیگه برقرار میکنه، متفاوته. اهمیت آن تا جاییه که جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان رو تحت تاثیر قرار میده. اختلاف بین زن و مرد امری طبیعیه و در هر فردی به اندازه ای نسبت به دیگری وجود داره. پس این هنر زن و شوهره که با کسب مهارت و دانش افزایی در حیطه ی همسرداری بتونن کلبه ی عشق خویش را گرم تر و محکم تر بنا کنن.

بی اعتنایی زن و مرد به خواسته های مشروع ومنطقی یکدیگر:

قطعا ارضای نیازهای زوجین یکی از عوامل مهم تحکیم ارکان زندگی مشترکه به ویژه آنچه به مسائل عاطفی و جنسی بر می گرده، مثلا هر مردی انتظار داره که همسرش ‍ پاکیزه و جذاب باشه، همچنین هر زن نیز چنین انتظاری از شوهرش ‍ داره، ولی این از اموریه که غالبا حاضر به اظهار آن نیستند، اینجاست که بی اعتنایی طرف مقابل و نرسیدن به وضع ظاهر خویش وانجام ندادن زینت های لازم ، و ژولیده و کثیف بودن ، همسر او را از ادامه چنین زندگی ای باز میداره، مخصوصا اگر در محیط زندگانی آنها افرادی باشند که این امور را رعایت کنند و آنها بی اعتنا از کنار این مساله بگذرن.

چنان که در حدیثی از امام صادق (ع):(سزاوار نیست که زن بدون زینت و آرایش برای شوهرش بماند.

حدیث دیگری از امام صادق (ع) آمده: زنانی از جاده عفت خارج شدند و علتی جز این نداشت که مردان آنها به خودشان نمی رسیدند.