از عناصرمهم و تاثیر گذار در طلاقعاطفی ،عفت جنسی زوجین هست که بررسی میکنیم:

فقدان عفت جنسی زوج :

اسلام مسلمانان را طوری تربيت كرده كه هيچ گاه مرد متدين و مؤمن به مقررات دينی نميتونه به همسر خود ظلم كرده و او را از روی هوسرانی و شهوت پرستی بدون اينكه مرتكب گناهی شده باشه طلاق بده.

در جوامعی كه فساد و فحشا و آزادی و بي بندوباری جنسي رواج داشته باشه و ارضای غريزه جنسی به آسانی امكان پذير باشه طلاق و جدايي( طلاق عاطفي ) از ناحيه مرد زيادتره.

بعضی از مردان در سنين بحراني بين ۴۰ تا ۴۵ سالگی يا سنين در اين حدود، دچار چنين وضعی ميشن: درباره علت آن نظريات متفاوتی ابراز شده كه از آن جمله، سرد مزاجی زن موجب ميشه كه مرد شور و هيجان جنسی خودش رو جای ديگر به غير از خلوتگاه همسر خود جستجو کنه. و عده ای هم معتقدند كه عياشی مرد ثمره ی تنوع خواهی او در روابط جنسيه كه اين نظريه طرفداران بسياری دارد.

فقدان عفت جنسی زوجه :

عامل اصلی مشكلات عصبی و بهداشتی و امنيت های اجتماعی و جنسی فراوانی كه دامن گير بشريت شده همين شهوت رانی و عنان گسيختگی عده ای از انسان ها نمايانه، كه البته نخستين قربانی افزون طلبی ها خود آنان و خانواده هاشونه. يكی از عوامل فروپاشی نظام خانواده بدون ترديد، آزادی جنسی و بی حجابی زنان در جامعه هست كه منجر به سست شدن پايه های روابط خانوادگی گرديده. زن و مرد به جای اينكه موجب آرامش و آسايش يكديگر بشن، بيشتر مانند دو دشمن و رقيب در برابر ارضای آزادانه ی غريزه جنسی جلوه ميكنن. هنگامی كه زنان زيبايی های خود را در منظر مردان قرار دهند، اين كار، از طرفی، موجب تحريك تقاضای جنسی مردان شده و طبيعتاً برای ارضای آن دست به هر كاری خواهند زد و آرامش و امنيت را از زنان خواهند گرفت و زنان ديگر پای بند به اخلاق و عفت نبوده و به راحتی با مردان نامحرم ارتباط جنسی برقرار ميکنند.

خيانت و معاشرت هاي پنهانی زنان در زندگی زناشويی آنها را دچار اختلافات و مشاجرات شديد و سرانجام به جهت از بین رفتن اعتماد و اطمينان، و از هم پاشیدگی بنیان خانواده شده و به (طلاق عاطفی) منجر میشه.