طلاق عاطفی علل مختلفی داره که حال به بررسی علل عاطفی میپردازیم:

عدم روابط عاطفی :

سستی روابط عاطفی به دليل مشكلات و گرفتارهای متعدديه كه افراد رو احاطه كرده . ديگه از اون اتحاد و حمايت های عاطفی كه  در گذشته بين اعضاء خانواده ، وجود داشت خبری نيست که در نهایت موجب طلاق عاطفی میشه.

رسول خدا (ص) مي فرمايد:  “هيچ بنايی زيباتر از بنای خانواده وجود ندارد “

با توجه به كلمات والای پیامبر می فهمیم كه زنان وشوهران معمارانی هستند كه برای برپا نگه داشتن بنای خانواده پيمان بسته و نسبت به هم متعهد شدن كه غمشان ، غم همديگر و شاديشان نيز مال باشد و به يكديگر دل ببندند و خود را به ريسمان ازدواج متكی كنند چون ازدواج همراه با عشق وتعهد نسبت به هم، واقعاً تنها ريسمانيه كه گذشت زمان به جای آنکه اونو فرسوده کنه، محكمتر ميكنه.

روابط سرد عاطفی قطعاً رابطه مستقيم با طلاق عاطفی داره اصولاً وقتی در خانواده روابط عاطفی مناسب نباشه، عملاً نوعي طلاق عاطفی صورت گرفته. زیرا هيچ نيروی محركی وجود نداره كه سبب گرم شدن كانون خانواده بشه و زمانی كه انگيزه ی قوی در خانواده براي ابراز محبت و عاطفه وجود نداشته باشه سفره طلاق عاطفي پهن خواهد شد و مطمئناً اگراعتقادات مذهبي ريشه در وجود اعضاء خانواده نداشته باشه مطمئناً هر كدام به دنبال محبت در بيرون از خانواده میرن و اين يعني عمق فاجعه .

ناهماهنگی همسران:

از مهمترین عوامل سردی زندگی، ناهماهنگی همسرانه که دلایل مختلفی داره. ناهماهنگی همسران گاه به قبل از ازدواج ( انتخاب نادرست شریک زندگی) مربوط میشه و گاه به زمان پس از ازدواج (نداشتن مهارت های همسرداری) باز میگرده.

انتخاب نامناسب:

در صورتی که میان زوجین تناسبی نباشه، و در آینده ی زندگی نوعی هماهنگی دینی- معرفتی تدارک نشه، مشکلات فراوانی مسیر زندگی رو به دشواری می کشونه، از این روست که پیامبر فرموده اند: «برای انتخاب همسر، زیبایی او را بر دینش ترجیح ندهید”

 

ازدواج تحمیلی:

اغلب دخترانی که با اجبار والدین راهی خانه ی شوهر شدن، پس از گذشت اندک زمانی، به اختلالات روحی و روانی دچار میشن؛ چرا که سایه ی فردی رو بالای سر خود می بینند که هیچ علاقه ای به او ندارن. فقدان مهر و محبت خانه رو تبدیل به کانون درگیری و کشمکش میکنه و تفاهم رو از بین برده و نارضایتی رو جایگزین اون میکنه.