در بحث های قبلی گفتیم که مقوله ای بنام سوختن و ساختن رو قبول نداریم.
اما این دلیل نمیشه که هرجور که خواستیم، خواسته های خود را بگیم.
مثلا به چند روش میشه به یک فرد بد اخلاق انتقاد کرد و به اون گفت نباید بداخلاقی کنی.
میتوان طوری گفت که فرد بهش بر بخوره و عصبانی بشه
میتوان طوری گفت که فرد لجبازی کنه
میتوان طوری گفت که منجر به بداخلاقی بیشتر فرد بشه
یا میشه طوری گفت که طرف مقابل به اشتباه خودش پی ببره. که این دیگه به مهارت ما برمیگرده که چه کار کنیم…
اینجا میخوام به شما چند نکته رو یاد بدم که حتی اگر طرف مقابلتون از اون آدمهای نرود میخ آهنین در سنگ هم باشه، شما بتونید به راحتی اون سنگ رو سوراخ کنید.
اول اینکه از انتقاد کردن هنگام مشاجره بپرهیزید.
انتقاد کردن و گفتن درخواست ها به همسر در حین دعوا، هیچ اثری نداره.
بلکه اثرات منفی درمان بی جای شما آسیب جدی تری به رابطه تان میزنه.
وقتی که یکی از طرفین عصبانی باشه، حتی اگر طرف مقابل بهترین دلایل رو هم بیاره، باز بی فایده هست.
پس درهنگام دعوا و عصبانیت، هرچند که حق با شما باشه، فعلا از خودتون دفاع نکنید و از اشتباه ها حرفی نزنید.
دوم اینکه درهنگام انتقاد داد نزنید.
اگر همسرتون مشکل شنوایی نداره، آروم باهاش صحبت کنید، میشنوه، پس دلیلی برای داد زدن ندارید.
چون وقتی شما داد میزنید طرف مقابل رو عصبانی میکنید، درنتیجه دیگه به حرف های شما فکر نخواهد کرد، درنتیجه متوجه نمیشه که حق با شماست.