اول بیندیشید، بعد حرف بزنید.
افراد پیر و با تجربه وقتی میخوان یک جوان رو نصیحت کنن، میگن: وقتی میخوای حرفی رو بر زبانت جاری کنی، هفت باز زبانت را دور دهانت بچرخان، آنگاه سخن بگو.
کنایه از اینکه اول خوب فکر کنید، بعد حرف بزنید.
گاهی نیز میگویند حرف مثل روغن مایع هست، که اگر بر زمین ریخت، دیگه نمیشه اونو جمع کرد.
چه بسا که عدم تدبر در کلام، قبل از جاری کردن آن بر زبان، خصومت ها و کینه های جبران ناپذیری رو در پی خواهد داشت.
رعایت این مسئله درمورد انتقاد کردن ازهمسر، بسیار ضروریه.
قبل از انتقاد کردن، باید خوب فکر کنیم و انواع و اقسام روش های سخن گفتن رو برای بدست آوردن نتیجه ی بهتر بررسی کنیم.
پس یکی از خواص زمان شناسی و مکان شناسی انتقاد هست، که به آن اشاره شد همین میزان فکر کردن و بررسی کردن قبل از انتقاد است.
بهتره زن و شوهر درمورد مسائل اساسی مورد اختلاف، زمانی رو از قبل تعیین کنن. مثلا به همسرتون بگید جمعه میخواهیم درمورد مسائلی از زندگی مشترکمون باهم صحبت کنیم.
این کار چند خاصیت داره:
اول: زمانی رو بدست میاریم که درمورد حرف هایی که میخواهیم بزنیم و همچنین درمورد روش انتقاد کردنمون فکر کنیم.
دوم: طرف مقابل ما نیز فرصت لازم برای ایجاد آمادگی جهت شنیدن انتقاد های مارو خواهد داشت.
سوم: تا روز موعود، خیلی از حرف های زمان عصبانیت ما به فراموشی سپرده میشه و در نظر خودمون کم ارزش میشه.