تا حالا با خودتون فکر کردید که فرق طوفان و نسیم درچیه؟
بذارید اول از شباهت ها بگم که هردو باد هستند و به اجسام برخورد میکنند.
ما حتما در زندگی نیاز به برخورد و حرف زدن در زمینه ی مشکلات زنگی رو داریم.
گاهی زن و شوهر ها به اشتباه تصور میکنند که یک زندگی خوب، زندگی بدون تعارض و تنش هست. در حالیکه اگر اختلاف نظرات و تفکرها در زندگی شکل نگیره، سیر تکاملی زن و شوهر که باید وسیله ی کمال یکدیگر باشن، هیچ گاه شکل نخواهد گرفت.
اما در تفاوت طوفان و نسیم باید بگیم که طوفان در برخوردش شاخه ها رو میشکنه، ولی نسیم نه تنها نمیشکنه، بلکه با همه ی وجود آنچه را که در مسیرش قرار داره رو نوازش میکنه.
حالا یه سوال به نظرتون من و شما در برخورد با دیگران نسیم هستیم یا طوفان؟
طوفان گونه برخورد کردن باعث میشه که حتی اگر حرف خوب بزنیم، نتونیم خوب حرف بزنیم. به همین دلیل به زندگی خودمون و دیگران آسیب وارد میکنیم.
برای انتقاد، مکان مناسب پیدا کنیم.
بهترین جا برای انتقاد کردن مکان های عمومیه. چون در این مکان ها زمینه برای پیش اومدن دعوا کمتره.
البته منظور از مکان عمومی پیش اقوام و آشناها نیست. منظور پارکی، رستورانی یا یک محیط بازه. چون انسان در این مکان ها کمی خوددار هست.