مراحل شکل گیری و وقوع طلاق (پس از طلاق عاطفی )

 مرحله اول : سرزنش

در این مرحله  شروع کننده طلاق تمرکز خود را متوجه همسر کرده و او را در تمام اتفاق های گذشته، حال و آینده مقصر میدونه. در این مرحله فرد دارای یک تصویر بد و نامناسب نسبت به خوده و ممکنه به راحتی آسیب ببینه. شروع کننده در بیشتر موارد افسرده و غمگینه و احساس کمبود انرژی میکنه و در نظر دوستان و خانواده هم بسیار آشفته به نظر میرسه. خصوصیات و واکنش های رفتاری فرد در این مرحله فرق میکنه. در چنین شرایطی مرد یا زنی که درخواست طلاق داده (شروع کننده) میخواد از یک زندگی پر استرس به آرامش برسه چرا که دچار عصبانیت، افسردگی و ترسه ولی سعی میکنه همه چیز روعادی جلوه بده. طرف دیگر(کسی که درخواست طلاق نداده) هم در این مرحله شروع کننده را فردی خیره سر و سمج میدونه.

مرحله دوم : سوگواری

در این مرحله غم و اندوه فراوان بر شروع کننده چیره میشه. به هر اظهار نظری واکنش تند نشان میده و به شدت در افکار و احساسات خود غوطه ور میشه. تمرکز حواس خوبی نداره، به گونه ای که در انجام کارهای روزمره با مشکلاتی مواجه خواهد شد. در این مرحله اگر زوجین دارای فرزند باشند، به تدریج در انجام مسوولیت هایشان سستی به خرج داده و ممکنه یکی از والدین دست روی بچه بگذارد تا شاید همسر از دست داده را دوباره صاحب شود.

مرحله سوم : خشم

هر چند خشم در هر مرحله از مراحل ۵گانه تظاهر پیدا میکنه ولی از خصوصیات بارز مرحله سومه، به خصوص نسبت به دوستان و افراد خانواده و بیشترین بخش آن متوجه همسر میشه. با این حال ممکنه مرد به تمام زن ها و حتی زن نسبت به تمام مردها حس خشم داشته باشه. در این مرحله شروع کننده خود را محق میدونه که عصبانی بشه و همسرش باید تاوان اعمالش رو پس بده و آزار و اذیت بشه. حتی گاهی بی دلیل نسبت به فرزندان خود حساسیت های بی مورد داره و به آنها پرخاش و توهین میکنه ولی با این حال در پشت این چهره، ترس های بسیاری نهفته است؛ چگونه میتونم تنها زندگی کنم؟ توانایی گذران زندگی رو دارم؟ میتونم از خودم حمایت کنم؟ آیا موفق به پیدا کردن شخص دیگری خواهم شد؟ و…

مرحله چهارم : تنهائی

به تدریج شخص شروع کننده شخصیت خود را طوری تطابق میده که دیگر نیازی به همسر نداره.  مرد یا زن سعی میکنه به خود اطمینان پیدا کنه و تصمیم نهایی رو بگیره. وی در این مرحله خود، رو را بازسازی میکنه و تصویرش از خود، نسبت به مرحله اول خیلی بهتر میشه.

 مرحله پنجم :بازگشت به زندگی بدون همسر

مرد یا زن احساس میکننهکه دوباره کنترل بیشتری بر زندگی خود داره. در این مرحله فرد میتونه برنامه ریزی دراز مدت انجام بده. اگر هر دو در این مرحله قرار داشته باشن، به ندرت کارشان به محاکم قضایی کشیده میشه و فرایند طلاق قانونی توافقی بدون نیاز به دادگاه تکمیل میشه. واگر به این مرحله نرسند به یک جنگ طولانی گرفتار خواهند شد که هر دو بازنده هستند.