توصیه به کم توقعی برای دوری از چشم و هم چشمی ها…
از دیگر آثار معنویت درزندگی خانواگی، کم توقعی است. هر مرد و زنی از نظر جسمی و روحی دارای قدرتی مخصوص به خود است.
خداوند سبحان در سوره ی مبارکه بقره آیه ۲۸۶ میفرماید:
خداوند هیچ کس را جز اندازه ی توانایی اش تکلیف نمیکند.
بر این اساس چگونه ممکنه زن و مرد مومن در درخواست ها و توقعاتشان از یکدیگر، این صفت کریمانه ی حضرت حق را سرمشق و الگوی خود قرار ندهند. کم توقعی، اخلاق حق، خوی انبیاء، امامان و از ویژگی های اولیای الهی است.
مراعات گذشت و عفو برای مهربانی…
از دیگر ویژگی های انسان خداجو،گذشت و عفو است. خطا جزء لاینفک انسان است و همسرانی که با آگاهی از دستورات و سفارش های اسلامی، زندگی مشترک خود را شروع میکنند، بخشش و گذشت را همواره در دستور کار خویش دارند.
رسول خدا (ص) میفرمایند: ( میزان الحکمه/ج۶/ص۳۶۷)
همانا خدا گذشت کننده است، و گذشت را دوست دارد.
احترام به همسر و جایگاه خانواده…
در مکتب اسلام وزندگی خدایی هم زنان و هم مردان توصیه به احترام به یکدیگر شده اند.
همچنین از دیگر ویژگی های زندگی خدایی و ویژگی های انسان معنوی؛ احترام به همسر و خانواده است.