خواستم بگم میدونید که خانم حضرت زهرا(س) در طول تمام سالهای زندگی با امام علی (ع) حتی یک درخواست هم از ایشان نکردند

واقعا چرا؟ ایشان در جواب فرموده اند که:من میترسیدم که چیزی از علی درخواست کنم و او نتواند برآورده کند و نزد من شرمنده شود. من فاطمه تحمل دیدن شرمندگی علی رو ندارم.

خودمونیما مگه این عشق و محبت نیست؟ درخواست هاش رو به علی نمیگه تا مبادا همسرش شرمنده بشه.

آقا امام علی هم در مقابل هوای خانم حضرت زهرا رو داشتند و اجازه نمیدادن که مشکلات بیرون از خانه، مشکلات مالی و حکومتی خاطر خانم رو مکدر کنه ایشان وقتی به خانه می اومدن قبل از اینکه وارد منزل بشن کفش هاروکه در میاوردن  و غم وغصه هارو هم همونجا پشت در میگذاشتن و بعد وارد منزل میشدن.

درروایت داریم که:

کسی که برای زن و فرزندش تلاش میکند مانند مجاهد در راه خداست. وسایل الشیعه ج۱۲ص۱۱