در طلاق عاطفی یکسری عوامل زمینه ساز و ریشه و اساسصورت گرفتن این امره که دراینجا مواردي از اختلاف هايي که ممکنه، منجر به فراهم شدن مقدمات سردی در عواطف و احساسات در زوجین بشه ذکر شده:

اختلاف در خواسته ها:

يکي از عواملي که در انتخاب همسر و زندگي زناشويي بايد مورد توجه قرار بگیره، خواسته هاي زن و شوهره. زن يا شوهري که داراي خواسته هاي ايده آل و متفاوت ازهم باشن و در تعديل آن اقدام نکنن،احتمال ناسازگاري در زندگي زناشويي حتمیه. انسان موجوديه با آرزوهاي نامحدود، او هر چه بيشتر داشته باشه،بيشتر هم میخواد و برآورده شدن هر نيازي به جاي کاستن از آرزوهاي انسان، نيازهاي تازه اي رو هم بر مي انگيزاند. چنانچه زن وشوهري با ديدگاه ها و آرزوهاي متفاوت که احتمال حصول به آن کم باشه، نتونن درزندگي زناشويي خود هماهنگي ايجاد کنن، زندگي شاد و موفقي رو نخواهند داشت.

اختلاف درسليقه ها و علاقه ها:

وجوداختلاف سليقه و علاقه در افراد طبيعيه، ولي چنانچه در برنامه هاي زندگی خانوادگي، اين اختلاف درجهت هماهنگي بين زن و شوهر تعديل نشه،احتمال داره که به ناسازگاري منتهي بشه.

اختلاف در ديدگاه ها:

دیدگاه و جهان بینی واعتقادات دو همسر در روند زندگی آنها بسیار تاثیر گذاره اگر فردی زندگی رو عبادت بدونه وزندگی ابد در آخرت برایش مهم باشه . بگونه ای زندگی میکنه و اگر طرف مقابل فقط کسب دنیا برایش مهم باشه به گونه ای  دیگه،که قطعا شروع اختلاف خواهد بود. اگر چه در انتخاب باید دقت های لازم انجام بپذیره تا در دیدگاه هماهنگ و نزدیک هم باشند . ولی اگر دقت نشده باشه باید از این به بعد تلاش کنن تا دیدگاهشان به هم نزدیک بشه.

 

اختلاف در ابعاد معنوي:

مرد و زني که از نظر رعايت و پايبندي به امور معنوي اختلاف سطح دارند، زندگي بي دغدغه اي نخواهند داشت.  بنابراين در امر ازدواج بعد اعتقادي به ويژه جنبه هاي معنوي آن بايد مورد توجه خاص قراربگیره.