به طورقطع و یقین، خوش اخلاقی باعث بالارفتن صبر میشه.
باور کنید که مشکلات، بخش جدایی ناپذیر زندگیه وهمیشه و در همه ی زندگی ها وجودداره.
خانواده ی آگاه و خوش اخلاق، با مشکلات با صبر و حوصله برخورد میکنند و این داستانی همیشگی برای همه ی انسان ها در تمام دنیاست.
امیرالمومنین(ع) میفرمایند: (نهج البلاغه/ حکمت۳۹۰)
زندگی دو روز است، یک روز مناسب میل تو و یک رو مخالف میل تو.
شک نکنید که خداوند متعال، خانواده ی صبور و باگذشت را دوست دارد، همانگونه که در قرآن کریم( سوره انفال/۴۶ ) آمده:
خداوند همواره با صابران خواهد بود.
درخانواده ی خوش اخلاق الفاظ خودخواهانه در میان اعضای خانواده ردوبدل نمیشود، چراکه اعضا به گفت و گو ومشورت منطقی معتقدند.
خوشبخت ها یک شریک خوب و قدر شناس هستند..
ما همیشه با شتاب به سوی کارهایمان حرکت میکنم و از بیان حس قدردانی و سپاس باز میمانیم. در حالیکه میتوانیم با شریک زندگی خود بهتر رفتار کنیم.
احترام گذاشتن به شریک زندگی، شیوه ی بسیار موثری برای تداوم بخشیدن به زندگی مشترکه. به شرطی که فقط به در کنار هم گذاشتن واژه ها محدود نشه، برای تشکر و سپاس باید برنامه داشته باشیم و با تمام وجود او را تحسین کنیم.