خوشبخت ها به نیاز یکدیگر توجه دارند..
همسران خوشبخت، دوست های خوبی برای یکدیگر هستند، به همدیگر احترام میگذارند و به نیاز های طرف مقابل توجه دارند. چون لازمه ی احترام، توجه به نیاز های یکدیگر است.
نیازاحساسی یک زن، ارجمند شمرده شدن توسط شوهرش در جلوی دیگران است.
بطور طبیعی، مردها به وضعیت جسمانی همسرشون اهمیت میدن و زن ها بیشتر به وضعیت برخورد اجتماعی شوهرشون توجه دارند.
وظیفه ی مهم شوهر اینه که به احساس همسرش توجه کند و برایش ارزش قائل شود، تا زن حس کند اولویت شماره یک همسرشه.
از طرفی، نیاز اصلی احساسی یک مرد اینه که از سوی همسرش مورد احترام قرار بگیره و اقتدارش حفظ بشه.
در خانواده خوشبخت، زن چنان عزتی به شوهرش میده که مرد نه تنها احساس حقارت نکند بلکه احساس عزت نفس و اقتدار نماید.
همچنین پیامبر اکرم(ص) در حدیثی فرموده اند:
زن صالحه، زنی است که وقتی شوهرش به او می نگرد، شاد میگردد، و وقتی که از او غائب میگردد، مال و آبرویش را حفظ میکند و وقتی به او دستوری میدهد، آنرا اطاعت میکند.
این اطاعت مفهومش کوچک شدن وحقارت زن نیست، بلکه احترام به شخصیت شوهر است.
خوشبخت ها رازدار یکدیگرند..
زن و شوهر خوشبخت اجازه نمیدهد کسی از دعواهای آنان آگاه شود، یعنی رازدار یکدیگرند و مسائل را بین خودشان حل و فصل می کنند.