خوشبخت ها شاید دعوا کنند، اما از هر اشتباه تجربه بدست میارن…
بعضی ها به خوشبختی بسیار شاعرانه نگاه میکنند و تصورشون اینه که خوشبخت کسیه که هیچ دعوا و مشکلی نداشته باشه، درحالیکه تفاوت های شخصیتی ما انسان ها به گونه ایه که نه تنها باعث اختلاف سلیقه و تنش هایی میشه، بلکه گاهی شعار دعوا نمک زندگیه و زندگی بی نمک معنا نداره رو بر فکر و زبان ما جاری میکنند.
حالا رازهای استفاده از این نمک چی میتونه باشه…
اول اینکه نمک برای مزه دار کردن غذاست و اختلاف نظرهم برای رسیدن به کمال در زندگی.
دوم اینکه نمک با همه خوبیش اگر زیاد از حد بشه باعث بیماری قلبی و فشار خون میشه. و ازیاد این اختلاف نظر هم باعث فشار روانی و افسردگی و اضطراب میشه. حتی ممکنه گاهی به طلاق و مرگ اون زندگی برسه.
سوم اینکه زن و شوهر خوشبخت اگر به اختلاف نظر و نمک زندگی برخورد کردن حواسشون هست که سر یک موضوع دوبار دعوا و بحث نکنند.
چهارم اینکه زن و شوهر خوشبخت شاید بعد از دعوا گاهی باهم قهر کنند، ولی هیچ وقت قهر طولانی نمیکنند و به راحتی یکدیگر رو به بهانه قهر رها نمی کنند.