خوشبخت ها در زندگیشون معنویت دارن…
خانواده خوشبخت در زندگی به دستورات معشوق واقعی یعنی خداوند متعال احترام میگذارن و عمل میکنند. و هیچ گاه از یاد خدا غافل نمیشن. ودر تمام لحظات زندگی به او توکل میکنند.
در نتیجه با این انرژی مثبت فراوان، مشکلات رو ناچیز میبینند و به خود اجازه ی ستم و خیانت به همسر رو نمیدن.
دوست خوب من…
سعی کن برای نجات و بلکه کمال خوشبختی خود، هرروزبه خدا نزدیکتر بشی و از زشتی ها دوری کنی. چون اوبسیار بخشنده و مهربونه و بی هیچ منتی می بخشه و مراقبته.
خوشا به حال کسی که همه زندگی خود را در مسیر خدایی قرار میده و آرامش واقعی رو درک میکنه.
خانواده ای که در تمام مراحل زندگی خدا را نظاره گر خود میبیند، خود را از دام شهوات نفسانی و مادیات و لذت های زودگذر دنیایی رهایی میدهد و سعادت و خوشبختی را در عفت و پاکدامنی و شرافت و برپایی جامعه ای سالم و انسانی میدونه و کارهایی میکنه که در خیر و صلاح خود و جامعه است.
محیط خانه مکتبی برای تربیت انسان هایی است که عبد و مطیع حق اند. و مناسب ترین محل برای اندیشه و ذکر و یاد آوری کلام خدا و ذکر حکمت های الهی است.