خوشبخت ها به خواسته های منطقی یکدیگر بهاء میدهند…
برای آنها، ارزش های طرف مقابل بسیار مهمه. از این رو تمام تلاش خود را میکنند که به خواسته های منطقی طرف مقابل جواب مبت بدهند. حداقل به او ثابت کنند که خواسته هایت برایم ارزش دارد، حتی اگر نتونم انجامش بدم.
علت این روحیه اینه که زن و شوهر در کنار یکدیگر و رفیق هم هستند، نه رودر رو و رقیب یکدیگر. پس واکنش منفی از خود نشان نمیدهند. البته این نکته را خوب میدانند که هرگز از مرز واقع نگری خارج نشوند و از درخواست های غیرمنطقی بپرهیزند.
خوشبخت ها از رازهای، گوش دادن، توافق، جبران و قدردانی استفاده میکنند…
راز گوش دادن: اجازه بدید همسرتون بی آنکه کلامش قطع شود، صحبت کند و سپس کلامش را تکرار کنید.اینطوری مطمئن میشه که کامل به حرف هایش گوش داده اید.
راز توافق: توافق به معنی احترام به خواسته های طرف مقابل است. توافق در اصل یعنی مدیریت گذشت و مدیریت گذشتاز خسته شدن و ناامیدی در زندگی.
راز جبران:هنگامی که از نظر احساسی به طرف مقابل آسیب زدید حتما آنرا جبران کرده و دلخوری به وجود اومده رو حل کنید.
راز قدردانی: سعی کنید از تمامی کارهایی که همسرتون انجام میده قدردانی و تشکر انجام بدید هرچند کوچک. ومهم ترین روش قدردانی، روش زبانی است.