خوشبخت ها همدیگر را دوست دارند..
دین اسلام دوست داشتن زن را به هدف تشکیل خانواده وصل میکند، چنانچه در (سوره روم آیه۲۱) میفرماید:
بین شما( زن و شوهر) مودت و رحمت ( دوست داشتن و عشق) را قرار دادیم.
نکته اول: دوست داشتن زن از غرایز اساسی مردان است و کسانی که با این دوستی مخالفت می ورزند، در واقع با فطرت سلیم مخالفند.
نکته دوم: آدمی باید حب آنچه را که به طور غریزی مورد علاقه است، با حب خداوند سبحان جمع کند.
خوشبخت ها دوست داشتن خود را بر زبان جاری میکنند..
دین اسلام زن و شوهر را بسیار تشویق میکند که محبت نسبت به همسر، مخصوصا نسبت به زن را درقلب نگه ندارید و حتما آنرا به همسرتان ابراز کنید.
این مسئله بر روابط عاشقانه و احساس آرامش و محبت زن و شوهر می افزاید و حتی تحمل مشکلات زندگی را برای همسران بسیار آسان میکند.
آسان شدن تحمل مشکلات، باعث آرامش بیشتر و بلکه لذت بیشتر از زندگی میشود.
راستی شما چقدر از رازمعجزه گر و داروی آرامش بخش ابراز محبت به همسرتون استفاده میکنید؟؟؟
در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) آمده: ( وسائل الشیعه/ج۱۴/ص۱۰)
اینکه مردی به زنش بگوید تو را دوست دارم، هرگز از قلب همسرش بیرون نخواهد رفت…