رازدار یکدیگر باشید
خداوند در قرآن کریم میفرمایند: سوره مبارکه بقره/۱۸۷
آنان(زنان) برای شما(شوهران) لباس هستند و شما(مردان)برای همسرانتان لباس هستید.
یک داستان….
بین زن و شوهری اختلافی پیش اومد و آنها برای حل اختلاف خود، خدمت یکی از علمای بزرگ رفتند.
اون خانم گفت که من میخواهم همسرم مثل امیرالمومنین(ع) باشد. شوهرش هم میگفت که من حرفی ندارم اول تو باید مثل خانم حضرت زهرا(س) باشی تا من مثل امیرالمومنین(ع) باشم. که این حرف باعث به وجود آمدن دعوایی میان آنها شده بود.
آن عالم با حالتی نیمه جدی به خانم گفتند که خانم اول شما مثل خانم حضرت زهرا(س) باش تا همسرت هم آنگونه که میخواهی باشد.
چون در قرآن کریم در همین آیه ای که در بالا ذکرشد آمده که خانم شما برای همسرت لباس باش تا مرد هم از شما یاد بگیرد.
این حرف حرف خوبیه، خانم ها نباید ناراحت شوند که چرا اول زن باید تغییر کند. دلیل این اولویت، جایگاه تربیتی زن هست. جایگاهی که مفهوم آن( از دامن زن، مرد به معراج میرود است).
برای اینکه خانم ها مدیر تربیتی هستند و هرجا سخن از تربیت و گذشت هست، اسم زن ها آمده است.
این مطلب اهمیت بسیاری داره، و ارزش دادن به خانم ها را میرساند.