نیمکره سمت چپ مغزمردان که اعمالی نظیر تفکرمنطقی و استدلالی، فراگیری ریاضیات و حل مسئله، کسب مهارت های فیزیکی و تطابق های ماهیچه ای رو انجام میده، از نیمکره راست اونا قویتره.

اما در زنان نیمکره راست مغز که مهارت هایی چون بیان احساسات، مهارت های گفتاری و فراگیری هنرهای مختلف رو به عهده داره به اندازه ی نیمکره ی چپ آنهاست. پس طبیعیه که مردان از نظر احساسات و عواطف، عملکردی پایین تر از زنان داشته باشن، تا جایی که مردان اگر سخنوران و ماهر به علم روان شناسی هم باشن، بازهم در بیان احساسات خود از زنان ضعیف ترند.

مردان برای اینکه بتونن مدت زیادی را در کنار یک زن بمونن و او را خرسند کنند نیاز به یکسری از مهارت ها دارن. و این هنر زنان موفقه که بتونن هم مردان رو بهتر بشناسن و هم مهارت هایی چون قابلیت وتوانایی بیان احساسات، صمیمیت، حمایتگر بودن وعشق ورزیدن رو به مردمورد علاقه ی خود آموزش بدن.

مردان چند صفت متمایز دارن ازجمله اینکه به علت ساختار مغز خود ، نمیتونن به خوبی زنان روی چند مسئله همزمان متمرکز بشن. بنابراین زمانی که دوست دارید از او همراهی احساسی بخواهید، خودتون ذهن اونو پرت نکنید. تصور نکنید او نیز مانند شما میتونه همزمان هم به حرف های شما گوش بده و هم مشغول کاری دیگه مثل مطالعه یا تماشای تلویزیون باشه.