مردان، معمولا همین که زنان شروع به صحبت می کنند و میخوان چند کلمه دردودل کنن، طبق روحیه ی غریزی خود، راهکار ارائه میدن، که این موضوع خانما رو عصبانی میکنه، چرا که زنان از این راه میخوان احساسات خود را بروز بدن و به قول معروف میخوان با ناز وغمزه، عشق مرد رو به جوش بیارن.
همچنین وقتی زن درخلوت با همسرش ازخانواده ی همسر گله میکنه، انتظار داره که شوهرش فقط حق رو به اون بده، چون در این صورت انگار تمام دردها و عقده ها و فشارهای روحی روانی زن تموم میشه. حالا جالب اینه که کل داستان به همین راحتی تموم میشه، چون اگر زن مقصر و ضمنا با انصاف باشه همین که شوهرش اونو درک کنه براش کافیه و بعدا به اشتباه خودش اعتراف میکنه.
مورد بعدی اینکه مردان دوست دارن کمتر مورد انتقاد قرار بگیرن و اگر اشتباهی انجام دادن، از راه غیر مستقیم به اونا تذکر داده بشه، تا قدرت، غرور و توانایی هاشون زیسوال نره.
مردان هنگام بروز مشکلات و ناراحتی ها، دوست دارن مشکلات رو درون خود بریزن و از راه تفکر، مشکل خود را حل کنن. اما برعکس زنان دوست دارن درباره آن صحبت کنن و از دیگران برای چاره اندیشی کمک طلب کنند.
به این علته که بعضا در زمان بروز مشکلات، مردان در فکر فرو میرن تا راه حل پیدا کنن، اما زنان شروع به صحبت و سروصدا و کارهای شتابزده میکنن و حتی از کارهای مردان عصبانی هم میشن.