هنگامی که مردان گرفتار حل مشکلات هستن و در خود فرو رفته اند، زنان تصور میکنن شوهرشون از اونا فاصله گرفته و نسبت به اون بی توجه هست. برعکس هنگامی که زنان از مشکلات خود دم میزنن، مردان فکر میکنن که میخوان اونارو مقصر جلوه بدن.
مردان دوست دارن همیشه تاثیرگذار باشن و زنان دوست دارن مورد حمایت واقع بشن، براین اساس، مردان از اینکه عشق خود را نثار کنن لذت میبرن و زنان از اینکه مورد توجه شوهرشون واقع بشن احساس آرامش میکنن.
ابراز عشق مردان منقطع هست، گاهی بسیارمهر می ورزن و گاهی در عشق و مهرورزی اونا وقفه ایجاد میشه، اونم به این علته که اولا، کار وموقعیت اجتماعی برای مرد در اولویته و ثانیا، مردان پس از سیراب شدن از عشق، نیاز دارن مقداری از معشوق خود فاصله بگیرن، چون اونا تصور میکنن که آزادی فردی از اونا سلب شده. اما زنان چون عشقشون مستمره، از این حالته دور شدن مردان به هراس می افتن، غافل از اینکه پس از مدتی این ابراز عشق به جای خود برمیگرده.
زنان به این دلیل که میزان هورمون هاشون متغیره، گاه دچاراحساسات منفی میشن اما برخلاف مردان که در حالت افسردگی در خود فرو میرن، زنان دوست دارن مورد حمایت قراربگیرن، زنان قبل از آغاز عادت ماهیانه، به شدت شکننده، زودرنج و افسرده میشن و بیش از مواقع دیگه به حمایت و توجه نیاز دارن تا بتونن این دوره بحرانی رو پشت سر بگذارن.