برای خانم ها جذابیت اجتماعی شوهرشون و برای آقایون جذابیت جسمانی خانمشون مهمه.

پس یک مرد خوب باید در اجتماع و مهمونی ها مخصوصا در جمع خانواده همسر به وجهه ی اجتماعی و رفتاری خودش توجه داشته باشه و به همسرش و رفتار با او در جمع دیگران توجه کنه. خانم ها نیز اسلام بهشون سفارش کرده که باید به وضعیت جسمانی  و رفتاری و پوششی خود در مقابل همسرشون توجه کنن.

مردها ثبات روحی بیشتری دارن و زنان انعطاف پذیری بیشتر. که گاهی این حالت مثبته وگاهی عدم ثبوت پذیری شخصیت باعث اثرپذیری بیجا از دیگران و آسیب رساندن به زندگی شخصی و خانوادگی میشه. پس مرد ها مواظب باشن این ثبوت شخصیت باعث عدم رشد معنوی و اجتماعی شان نشه و انعطاف پذیر باشن و خانما هم بدونن که هر دوست وآشنایی نمیتونه راهنما و مشاور خوبی برای زندگی اونا باشه، چون گاهی بعضی افراد که ما از آنها اثرپذیری داریم، افرادی خوب ولی نا آگاه و جاهل هستند وچه بسا به زندگی ما آسیب برسونن، هرچند که مارو دوست داشته باشن.

زنان معمولا در مکالمات سوال های بیشتری میپرسند چون سوال کردن رو راهی برای ادامه ی گفت وگو میدونن، درحالیکه مردان پرسیدن رو راهی برای کسب اطلاعات بیشتر میدونن.