سکوت و حرف نزدن در هنگام مشاجره خیلی مهمه. زیرا حرف زدن هیچ فایده ای نداره. در آن هنگام مثلا شما قصد گفتن چند چیز رو دارید:
میخوای به همسرت بگی که حق با شماست.
میخوای بگی که من فلان انتظار رو دارم.
انتظار فلان برخورد رو درفلان موقعیت از تو دارم.
فلان چیز رو میخوام برام تهیه کنی.
منظور اینه که قصد شما از حرف زدن در دعوا، این نیست که با همسرتون لجبازی کنید.
حداقل در اول دعوا هدفتون این نیست. اما ممکنه ازوسطش این چنین بشه.
نکته ای که باید در نظر بگیری اینه که در هنگام مشاجره اصلا نباید خواسته ی خودتو به همسرت بگی،چون فایده و اثری نداره.
بنابراین سکوت درهنگام دعوا، عصبانیت و پرخاشگری بسیار مهمه.
البته تشنگی و گرسنگی و خستگی هم بر افزایش خشم انسان بسیار تاثیرگذاره.
پس سعی کنید در چنین مواقعی ازصحبت های تنش زا جلوگیری کنید.
انسان وقتی نتونه خودشو کنترل کنه، هرگز قادر به کنترل طرف مقابلش نیست.
پس بهتره که مشکل خود را خودتان حل کنید، و بهترین راه برای حل کردن مشکل غلبه بر خشم و غضبه.
همچنین در قرآن کریم آمده است که:
با نیکی با مردم و دیگران صحبت کنید. ( بقره/۸۳)