زن و مرد بر یکدیگر برتری ندارن، هرچند تساوی هم وجود نداره.یعنی تفاوت های شخصیتی زن و مرد بطوریه که نه میشه گفت زن برتره یا مرد و نه میشه گفت شبیه هم هستند.همچنان که مقایسه برای شناخت برتری مفهومی نداره.

نکته ی بعدی اینکه خدا یکی از مهم ترین نشانه های خلقت خود را تاهل و زوجیت میدونه پس جای تعجب نیست که در روایات اشاره شده که هرکس ازدواج کند نیمی ازدین خود را کسب کرده. و بی راه نیست اگر بگیم کسی که مجرد زندگی میکنه به بخشی از هدف آفرینش جواب منفی داده.

همچنین قرآن هدف از ازدواج رو آرامش معرفی میکنه.

و آرامش رو با ضمیر (الیها) که متعلق به جنس زنه معرفی میکنه. یه جورایی خودمونی تر یعنی اگر یه زن بخواد، میتونه آرامش رو در یک زندگی ایجاد کنه و اگر نخواد……..

آرامش بزرگترین آرزوی بشره، آرامشی که بشریت گاهی اونو در ثروت، گاهی در قدرت، گاهی در ظلم به دیگران و… می جوید.

عجیب اینکه خداوند گوهر گرانبهای آرامش  رو در ازدواج قرار داده.